Har du oversikt over det som skjer i sentrum? Test deg i vår quiz her!

Hvor kommer egentlig edelgrana på Stortorvet fra, og hvilket sted setter nå ned prisen på øl? Ta vår sentrumsquiz og sjekk om du har oversikt over det som skjer i sentrum.