Pengene kommer fra årets statsbudsjett og kommer kun årets førsteklassinger til gode.

Fredrikstad kommune opplyser på sine nettsider at alle som har en førsteklassing på SFO i høst, helt automatisk får trukket fra 1.449 kroner per måned på SFO-regningen, uavhengig av inntekt.

Opprinnelig var søknadsfristen for SFO-plass 1. april. Men på grunn av den nye gratisordningen så vil kommunen ta imot søknader helt frem til skolestart, opplyser samme kilde.

Søknadsskjema for å søke plass på SFO finner du her (lenke til Fredrikstad kommune)

Her kan du se hvor mye en hel, halv, ettermiddags- og morgenplass vanligvis koster – og hvor mye den vil koste i høst. For førsteklassinger.

Type plassFull pris12 timer gratisÅ betale per måned
Hel plass2.8981.4491.449
Ettermiddag2.3181.449869
Halv plass1.4491.4490
Morgen1.1591.4490

250 gratisplasser for barn fra lavinntektsfamilier

Fredrikstad kommune har i tillegg til dette også en støtteordning for lavinntektsfamilier.

Fredrikstad ble plukket ut som en av 60 kommuner som får utvidet SFO-støtte fra regjeringen og får 3,6 millioner kroner fra august. Det skal dekke en fulltidsplass på SFO for førsteklassinger som lever i lavinntektsfamilier.

Dette kommer altså i tillegg til pengene som regjeringen gir til alle kommuner for at samtlige førsteklassinger skal få 12 timer gratis SFO i uken.

De 3,6 millionene er nok til å gi 250 barn fra lavinntektsfamilier gratis heldagsplass på SFO.

Tilbyr også redusert foreldrebetaling

Fra før tilbyr kommunen redusert foreldrebetaling for SFO. Grensen er satt ved en samlet inntekt i husholdningen på 531.300 kroner i året.

Det betyr at alle familier som tjener mindre enn dette, kan søke om å få redusert SFO-pris, til seks prosent av skattepliktig bruttoinntekt.

Her kan du lese mer om denne ordningen.

Har du flere barn i SFO som bor på samme adresse, betaler du 70 prosent av prisen for det andre barnet og 50 prosent av prisen for barn nummer tre (eller flere barn).

Også de som får redusert foreldrebetaling, får fratrukket 1449 kroner fra sin opprinnelige regning.