Reiste fra Tyskland for å jobbe på Håpets Katedral

Et søk på nettet førte til at Emma, Eva og Peter Oberpaur fra Tyskland reiste til Fredrikstad for å arbeide på Håpets Katedral på Isegran.