I FBs reportasje om Dag W Eriksens nye jobb som kommunedirektøri Kragerø, gjentas et tidligere sitat fra meg fra en tid tilbake om Hvaler kommunes økonomi.

Jeg skal i følge avisa ha sagt at : «økonomien i Hvaler er kjempegod». Jeg så denne uttalelsen sist gang da den sto i avisa, og kjente meg absolutt ikke igjen. Imidlertid er det vanligvis verken enkelt eller noe stort poeng å forsøke å rette opp noe i avisa. Jeg kan leve med mindre unøyaktigheter og misforståelser.

Men siden dette tydeligvis har fått fornyet aktualitet - ikke minst i forbindelse med årets budsjettbehandling, må jeg nå rette opp misforståelsen.

For å gjøre det klart: Jeg har aldri ment at Hvaler kommunes økonomi er «kjempegod». Den angivelige uttalelsen kom i et lengre intervju av en meget pågående journalist og etter at avisa i lengre tid hadde forsøkt å sette styringen av Hvaler kommune i et dårligst mulig lys. I debatten hadde det festet seg et inntrykk at ting var ute av kontroll.

Mitt anliggende var å understreke at Hvaler kommune har god kontroll på økonomien.

Det er mulig at jeg har uttalt meg så uklart at journalisten har misforstått, men min intensjon med uttalelsen var å understreke at Hvaler kommune har «kjempegod» kontroll på økonomien.

Det siste året har Hvaler kommune hatt økt fokus på økonomisk styring og kontroll. Det poliske nivået har nå et solid grunnlag å behandle budsjettet på.