Hvaler Frp og Cathrine Linnes prøver nå desperat å vri seg unna helt åpenbar mangel på økonomisk innsikt. Det gjør de naturligvis ved å angripe sine motstandere og samtidig gjenta sine feilaktige påstander.

Linnes skriver: «De rødgrønne reduserte rådmannens budsjett med 7,6 millioner kroner. Da står vi igjen med ca. 7 millioner kroner som Fremskrittspartiet ytterligere ønsket å redusere. Altså ikke 28 millioner kroner og 25–30 årsverk. Her har Aps representanter dokumentert sine regneferdigheter.»

Dette viser hvor galt det blir, når man ikke klarer å lese tall. De rødgrønne reduserte IKKE rådmannens budsjett med 7 millioner, men la inn i budsjett en STYRKING av drifta ved å beregne større skatteinngang blant annet for å KOMPENSERE for vårt kutt i eiendomsskatten på 6,7 mill. Vårt budsjett bygger på at vi skal klare å opprettholde dagens tjenester til innbyggerne.

Siden Frp tar alt som kutt i tjenester, blir sluttsummen lik, men RESULTATET blir dramatisk for alle på Hvaler.

Frp vil kutte 14,4 millioner i eiendomsskatt og legger IKKE inn noen økte inntekter og sier samtidig at det skal kuttes tilsvarende, altså 14,4 millioner i driftsbudsjettet for 2023. De viser også til hvor mye som skal kuttes i hver av kommunens avdelinger. Frp kutter drifta og tjenester reelt med 14,4 millioner, mens de rødgrønne opprettholder drifta ved å øke skatteanslaget.

Linnes skriver: «Fremskrittspartiets budsjett endrer ikke på resultatet.»

Nei, siden Frp tar alt som kutt i tjenester, blir sluttsummen lik, men RESULTATET blir dramatisk for alle på Hvaler.

For å oppnå en reell innsparing på 14,4 millioner, må det kuttes i stillinger, for eksempel 20 personer. Regler innen arbeidslivet tilsier at rådmannen ikke kan begynne å si opp folk i januar. Avtaleverket og oppsigelsestid etc., gjør at lønnskostnadene er der frem til sommeren. Rådmannen må derfor fjerne 30 – 40 stillinger, som tilsvarer 28 millioner i lønnsmidler på årsbasis, dersom det skal spares 14,4 millioner i 2023.

Hva er da igjen av Hvaler kommunes tjenester? Kommunestyret, også Frps to representanter, har arbeidsgiveransvar for alle ansatte. Det kan ikke overlates til en rådmann.

Frp og Linnes viser at de ikke klarer å lese og forstå kommunebudsjetter. Det er ille nok, men at de samtidig forsøker å latterliggjøre hele det øvrige politiske miljøet på Hvaler og hele administrasjonen i Hvaler kommune, er bare flaut.