Forfatter og musiker Ketil Bjørnstad sa en gang at brevskriving gjør oss til bedre tenkere.

Det er ikke uvanlig at man legger merke til sine medmenneskers håndskrift og hver og en har sine preg. Dette er særpreg hos enhver som fra begynnelsen av brakte menneskene til å tenke på at skriften hadde sammenheng med menneskets egen karakter og ikke bare var et resultat av bevegelser med hånden og fingrene.

Alle de bevegelser et menneske gjør har noe med menneskets indre vesen å bestille og ikke bare med det ytre. Et atferdsmønster for din personlighet etableres så å si.

Men dessverre, håndskrevne brev blir en sjeldenhet etter hvert som tastetrykk erstatter håndskriften og vil være et tilbakeskritt i utviklingen av menneskets ferdigheter fordi håndskriften appellerer/stimulerer hjernes aktivitet med konsentrasjon til å formulere og formidle det man skal skrive.

Og et håndskrevet brev er ditt fingeravtrykk og uttrykksform, mens et tastetrykket brev ikke avslører noen ting siden håndskriften forteller noe om deg. Men selvsagt, du kan variere fontene på PC!

Vi husker jo hvordan vi lærte å forbedre håndskriftet på skolen, hvor vi blant annet lagde border for å utvikle regelmessighet og flyt for å forbedre håndskriften. En amerikansk professor antydet for noen år siden at i fremtiden vil barn lære å skrive rett på en PC, og ikke lærer å skrive for hånd; ganske skremmende.

Et tastetrykk vil aldri kunne erstatte en personlig uttrykksform slik en håndskrift gjør. Man mister noe veldig viktig om man aldri utvikler en håndskrift siden man ikke påvirker hjernen til å lære den motorikken som kreves for å kunne skrive og formulere seg på papir for hånd.

Utvikling av enkelthet i samfunnet via digitale metodikker gjør at vi slutter å tenke og således lærer å glemme, for eksempel slutter å huske telefonnummer, eller er helt avhengig av en telefon som huskelapp for alt mulig.

En grafolog (håndskrift-ekspert) vil kunne ha en mening om dette.

Les også

Tynnere avis og tregere post