I Østfold Handel og Kontor er vi glade for at det nå er slutt på at butikkene på Ørebekk og Gressvik kan holde åpent på søndager. Dette er en sak som vi har jobbet en stund med, i samarbeid med blant annet LO i Fredrikstad, og det er gledelig å se at innsatsen har gitt resultater.

Alle som kjenner litt til områdene Gressvik og Ørebekk vet at dette nok ikke er de største turiststedene i Fredrikstad kommune. Gressvik/Ørebekk er først og fremst et godt utbygd tettsted og trafikknutepunkt. Derfor fremsto det som ganske merkelig at disse områdene var definert som nettopp det, i forskriften fra 1999 om typiske turiststeder i Fredrikstad. Et annet moment er at søndagsåpent her vil potensielt være en såpass stor konkurransefordel at det vil kunne virke ødeleggende for andre butikker i nærheten som må holde stengt.

Vi begynte å jobbe med denne saken for to-tre år siden, og sammen med LO i Fredrikstad fikk vi etter hvert satt den på dagsorden hos politikerne i bystyret. Den var vel også på agendaen hos noen av partiene i valgkampen inn mot kommune – og fylkestingsvalget i 2019. I mars i år vedtok bystyret å endre forskriften, slik at Ørebekk og Gressvik ikke lenger skulle defineres som typisk turistområde, og denne endringen er nå godkjent av Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Søndag som annerledesdag har vært en av de aller største fanesakene til Handel og Kontor i mange år. Vi mener at det er nødvendig med en felles fridag i uka, enten bruker den sammen med familie, venner, ute i naturen eller kanskje på sofaen. Alle har selvsagt ikke fri på søndager heller, mange samfunnskritiske funksjoner er helt avhengig av at det er folk på jobb hele døgnet – også på en søndag. Og sånn må det være. Men vi klarer oss helt fint selv om matbutikkene er stengt én dag i uka.