Halverte overskuddet, men ser lyst på fremtiden

GruppeSpesialisten AS reduserte overskuddet med én million kroner fra 2018 til 2019. Et konsolideringsår for å rigge oss for fremtiden, forteller daglig leder Thomas Mathiesen.