De ferskeste tallene fra Eiendom Norge forteller oss at boligprisene her i landet sank med 1,6 prosent i løpet juli 2022.

Tar vi de siste tolv månedene i betraktning, ser vi riktignok en oppsving på 7,1 prosent.

Disse tendensene ser litt annerledes ut dersom vi kun legger lupen over Fredrikstad- og Sarpsborg-distriktet.

Den siste måneden gikk boligprisene her ned 2,4 prosent, mens oppgangen det siste året ligger på 7,5 prosent.

– Helt normale julitall

Kenneth Graarud Olsen er daglig leder i Krogsveens avdeling for Fredrikstad og Sarpsborg, og han er slettes ikke misfornøyd med de lokale tallene.

– Tallene er ganske like de nasjonale, det er stort sett kun Oslo som trekker de opp. Det er ganske bra at markedet her holder tritt med resten av landet, forteller 34-åringen til FB.

Han understreker at sammenligningsgrunnlaget mellom 2021 og 2022 er litt diffus lesning.

– Vi må huske på å ha i bakhodet at i år har vi hatt den første normalsommeren på to år. Både i 2020 og 2021 var det uvanlig mye aktivitet på boligmarkedet.

– Disse juli-tallene er helt normale. Det er også viktig å se på tallene med et tolvmåneders perspektiv. Selv om vi har hatt flere måneder som boligprisene har sunket med 0,9 eller en prosent flere måneder på rad, så ser vi en total oppgang på rundt seks/sju prosent, fortsetter han.

Totalt sett har boligprisene for Fredrikstad og Sarpsborg økt betraktelig i flere år.

– Prisene her har skutt i været de siste fem årene. Det er hovedsakelig byggeaktiviteten som trekker boligprisene opp, og hvordan de velger å prissette seg. Flere av leilighetene her i byen nærmer seg faktisk Oslo-priser, forklarer Graarud Olsen.

Færre boliger ute for salg

Ifølge tallene fra Eiendom Norge, så ser vi imidlertid at Fredrikstad og Sarpsborg skiller seg betraktelig ut på et spesifikt område.

– Det at vi ser færre boliger på markedet er også en av prisstyrerne. Vi har færre boliger, men flere kjøpere som igjen har fått mer penger å rutte med. Ergo prisene skyter i været, forklarer Graarud Olsen.

Fredrikstad og Sarpsborg har en stor nedgang på antall boliger ute for i salg i julimåned. I løpet av juli 2022 kom det ut 35 boliger på markedet. Året i forveien kom det hele 69 boliger ut for salg den samme måneden – altså en nedgang på cirka 50 prosent.

Sammenligner vi de med de nasjonale tallene, ser vi at det i hele Norge kom det ut 3.761 boliger for salg i 2021, og 3.221 i 2022 – altså en nedgang på litt over 14 prosent.

– Antall boliger ute for salg skulle normalt sett vært høyere i juli 2021, men igjen så kommer vi inn på dette med at koronaårene ikke var normale år, forklarer 34-åringen.

– Derfor blir det nok mer riktig å sammenligne antall boliger ute for salg i år, med hvor mange som kommer ut på markedet neste år, konstaterer Graarud Olsen.

På vei inn i stabiliseringsfase

– Kommer vi til å se den samme økningen av boligprisene de neste 12 månedene?

– Skal vi se litt inn i spåkula så vil nok veksten fortsette på å ligge mellom fire og seks prosent. Skal man ha et effektivt og sunt boligmarkedet bør veksten ligge på tre til fire prosent, da uten utenforstående faktorer.

– Så hvis vi får en normal hverdag, så vil vi nok se den samme økningen med en liten korreksjon på høsten etterfulgt av en oppgang igjen i januar – men det er lenge siden vi hadde nettopp det. Jeg tror vi går inn i stabiliseringsfase etter to år som har vært kokko på alle måter.

Kortvarig prisvekst

Norges Bank satt opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i slutten av juni til 1,25 prosent.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror det vil ha en effekt på boligmarkedet på sikt.

– De aller fleste nordmenn finansierer boligkjøp gjennom lån til flytende rente. Rentenivået på nye lån er fortsatt behagelig lavt, men vil etter sentralbankens prognose etter hvert komme opp på det høyeste nivået siden høsten 2008, sier Geving.

Han sier at det er størst interesse for mindre boliger i de store byene, noe som vanligvis etterspørres av førstegangskjøpere og andre med moderat til svak økonomi.

– Vi kan få et kortvarig oppsving i priser tidlig på høsten når aktiviteten tar seg opp etter sommeren, men vi må ta høyde for et svakere marked etter hvert som renteeffekten får virkning, sier Geving.