Halve Norge raser mot denne avgiften - får støtte av bransjetopp

Av

De høye strømavgiftene har ingen rasjonell begrunnelse, mener bransjetopp.