Vikingskipsøket i Halden har startet

Riksantikvaren setter av 850.000 kroner til prosjektet. I en periode på to uker skal arkeologene datere og vurdere bevaringsstanden på Gjellestad-skipet.