Halden fengsel løslater innsatte som følge av korona-viruset