Gå til sidens hovedinnhold

Hagens konstruerte Fredrikstad-myter i Intercity-saken

Artikkelen er over 1 år gammel

Styreleder Per Gunnar Øen Jensen i Aksjons Rett Linje svarer Kristoffer Hagen om myter i Intercity-saken. De to er enige om at man bør slutte å konstruere og bruke myter i debatten. Men ikke om hva som er myter og hva som er faktiske forhold....

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I innlegget «Tre Fredrikstad-myter om dobbeltsporet» 2. januar forsøker Kristoffer Hagen å avlive det han mener er myter i Intercity-debatten. Men når mytene er basert på konstruerte motsetninger, og når de påstandene han vil tilbakevise ikke engang er feilaktige, så blir forsøket bare et slag i luften.

Hagen presenterer følgende som myte 1: «Det er svært dyrt å bygge dobbeltspor gjennom Fredrikstad.»

Dette er ingen myte i debatten. Det er et velkjent faktum at kostnaden for å bygge dobbeltsporet gjennom Fredrikstad etter dagens planer, vil bli formidabel. At andre løsninger også vil bli dyre, forandrer ikke dette.

Som del av forsøket på å forklare hvorfor rett linje trolig vil koste like mye, forteller han at det vil føre til en ekstrakostnad på 4,2 mrd for en bybane. Her svikter logikken. En Intercity-løsning i rett linje forutsetter ingen bybane eller lokaltogløsning, og dermed blir det meningsløst å legge dette inn i kostnadssammenligningen. Hagen har i tillegg hentet estimatet på 4,2 mrd fra tidligere NSB-konsernsjef Osmund Uelands «Glommabanen». Glommabanen var et forslag om en nybygd trasé for trikk/bane i Nedre Glomma, helt uavhengig av jernbanen. Dette er dermed ikke relevant for InterCity-utbyggingen.

Som myte 2 presenteres følgende: «Et dobbeltspor gjennom Fredrikstad må gå i en stor sløyfe gjennom Sarpsborg.»

Heller ikke dette er en myte. Hagen forteller at dobbeltsporet gjennom Fredrikstad «like gjerne kan gå rett fra Fredrikstad til Halden», eller at sporet kan gå via Fredrikstad sentrum til Sarpsborg og krysse Glomma ved Alvim/Sandesund. Dette er selvfølgeligheter som jeg tror de fleste er klar over, og ingen har påstått at dette ikke er mulig. Begge deler er også tenkelige utfall av Sarpsborgs henvendelse til Samferdselsdepartementet 28. november om utredning av nye Intercity-konsepter.

Hagens myte 3: «EU-krav gjør en omvei om Fredrikstad urimelig.»

Nok en «myte» som ikke er en myte. Man kan gjerne argumentere med at de nasjonale kravene til IC-utbyggingen ikke opprinnelig stammer fra EU eller TEN-T, men vi vet samtidig at kravene sammenfaller i stor grad. Å ikke følge de europeiske retningslinjene, vil i praksis innebære å senke standarden for den løsningen vi bygger, og dermed også nytten. Dersom omveien om Fredrikstad ender som den direkte årsaken til en substandard-løsning, og når det samtidig finnes alternativer der begrensningene vil være færre og kostnadene med stor sannsynlighet lavere, er det helt legitimt å påpeke det urimelige i dagens utbyggingsplaner.

Hagen avslutter med følgende oppfordring: «Det er kanskje på tide at man lar debatten handle om de faktiske forhold og slutte med å gjenta myter om dobbeltsporet gjennom Fredrikstad.»

Helt enig. Og da bør man også unngå å konstruere «myter» og motsetninger som ikke finnes.

Kommentarer til denne saken