Hafslund ble saksøkt av 25 hyttefolk og grunneiere etter strid om kraftledningen på Hvaler – kun én vant frem

Hafslund Nett og 25 grunneiere møttes i fjor høst i Fredrikstad tingrett etter uenighet om erstatningsnivå i forbindelse med byggingen av den mye omtalte kraftledningen til Hvaler. Kun én av grunneierne vant frem med sitt søksmål.