Vi vet mer enn noen gang om de gunstige effektene av å være fysisk aktiv, både fysisk og mentalt. Likevel er 75 prosent av oss inaktive. Hvorfor snakker vi ikke mer om forebygging?

Verdens helseorganisasjon (WHO) kom nylig med oppdaterte anbefalinger om hvor mye vi bør være i aktivitet gjennom en uke. 150-300 minutter med moderat aktivitet eller minst 75–100 minutter med hard fysisk aktivitet. Nytt i anbefalingene er at vi må redusere stillesittende aktivitet.

Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer, og forlenger vår levealder. Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å redusere angst og depresjon. De positive effektene av fysisk aktivitet som behandlingsmetode ved milde til moderate former for depresjon, er godt dokumentert. Noen studier viser at fysisk aktivitet kan redusere depressive symptomer like bra som medikamentell behandling med antidepressiva.

Men er det ikke opp til hver enkelt å ta ansvar for dette selv? Vi vet jo nok om hva som er bra for oss? Hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den, men kunnskap alene hjelper ikke folk opp av sofaen. Vi må gjøre mer for å skape en endring. Sykdomsbyrden er et samfunnsansvar, og de ikke-smittsomme sykdommene er en del av samfunnsutviklingen.

I Fredrikstad markerer vi i år dagen med en oppfordring om at folk velger sin egen aktivitet, der de er.

Skal vi klare å få flere aktive i Fredrikstad, må vi legge til rette for gode helsevalg, og skape et samfunn som er helsefremmende og forebyggende i sin oppbygning. Samtidig må vi også sørge for god, koordinert og riktig hjelp når vi blir syke, og vi må gjøre det i fellesskap. Det er overveldende dokumentasjon på at tidlig intervensjon og tidlig innsats gjennom forebyggende arbeid, er bærekraftig ressursbruk av offentlige midler. Vi mener det må få større prioritet i alle deler av samfunnsutviklingen.

Inaktivitet, overvekt og fedme er noen av våre største folkehelseutfordringer i dag og koster AS Norge 240 milliarder i året. Det dør 24 mennesker hver dag, altså én nordmann i timen, av sykdommer som følge av inaktivitet. Kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, er alle sykdommer som direkte påvirkes av aktivitetsnivået vårt.

Ved å investere mer i forebyggende arbeid, vil vi kunne redusere behovet for reparerende tiltak. Undersøkelser viser at i gjennomsnitt får man ti kroner tilbake for hver investerte krone i forebyggende arbeid. Helse rammer dessverre skjevt. Tidlig innsats og forebygging kan redusere forekomsten av for tidlig død, og gi økt livskvalitet gjennom livet for flere.

I det helsefremmende arbeidet må vi bruke alle de virkemidlene vi har. Helsedirektoratet peker på noen innsatsområder hvor vi som kommune bør ha spesielt fokus i årene fremover. Vi må tilrettelegge for at flere går og sykler i hverdagen. Vi må bidra til gode nærmiljøer, legge til rette for økt friluftsliv og bidra til mer daglig fysisk aktivitet i skolen. Vi bør legge til rette for økt daglig fysisk aktivitet i arbeidslivet og prioritere målrettede tiltak innen helse- og omsorgstjenesten. Dette skal vi i fellesskap med sivilsamfunnet få til i større grad framover.

Skal vi få flere i bevegelse i Fredrikstad, er det for både voksne og barn hverdagsaktiviteten som teller mest. Det handler om å gå til jobben eller skolen, leke i skolegården eller sykle til stranda. For barn gir turer og lek, fysisk aktivitet i barnehage og skole og deltagelse i idrett og egenorganiserte aktiviteter mestring og glede i hverdagen.

10. mai er verdensdagen for fysisk aktivitet og ble i sin tid lansert av Gro Harlem Brundtland som leder av Verdens Helseorganisasjon (WHO). I Fredrikstad markerer vi i år dagen med en oppfordring om at folk velger sin egen aktivitet, der de er. Dagen skal bidra til å gjøre oss alle mer bevisst på å bevege oss mer i hverdagen. All fysisk aktivitet teller; gå trapper i stedet for å ta heis, gjøre hage- eller husarbeid, gå, løpe eller sykle en tur, trene intervaller eller sparke fotball. Dagen skal også vise at det finnes tilbud for den som sliter med å komme seg i gang. Frisklivssentralen i Fredrikstad har aktiviteter både ute og inne der alle kan delta uansett fysisk form.

Vi håper også at dagen kan løfte bevisstheten rundt viktigheten av å gå fra behandling til forebygging. Kanskje kan flere trapper, turer i marka og fotball på løkka, bidra til mindre piller på sikt(?)

Les også

PSYKT bra å la barna bevege seg til skolen