Altfor mange unge står utenfor jobb og utdanning. Stadig flere unge sliter med å finne jobb fordi de ikke har praktisk arbeidserfaring, og de siste ti årene har andelen økt betraktelig. Som arbeidsgivere er det vårt felles ansvar å snu denne negative trenden. Er du usikker på om du skal ansette ungdommer denne sommeren? Min oppfordring er å tørre å satse på dem.

De siste ti årene har vi i McDonald’s gjennomført en arbeidslivsundersøkelse blant unge i Norge mellom 16–25 år. Årets tall fra Opinion viser at halvparten av de spurte på Østlandet synes det er vanskelig å finne en jobb ved siden av skole og studier. 55 prosent kunne ønske de hadde praktisk arbeidserfaring. 25 prosent oppgir at de sliter med å finne jobb fordi de ikke har praktisk arbeidserfaring.

Vi utførte samme undersøkelse i 2012 og tallene har økt. Ungdommene er motivert til å jobbe og ønsker seg jobb, men de sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Som franchisetager har jeg sett den samme utviklingen hos oss. Ved de fire restaurantene jeg har ansvaret for, har vi behov for 37 nye ansatte. Totalt har vi fått inn nærmere 700 søknader, og det kommer stadig ungdom innom for å søke jobb hos oss. Dessverre er det et stort gap mellom antall søkere vi får til hver stilling og hvor mange jobber vi kan tilby. Det er trist å måtte avvise så mange motiverte unge som ønsker arbeid.

I samme undersøkelse fra Opinion hvor personalsjefer er spurt, oppgir 55 prosent at mange unge jobbsøkere har relevant utdanning, men mangler praktisk arbeidserfaring. 43 prosent av dem mener at det er en utfordring at unge arbeidssøkere har for lite arbeidserfaring. At ungdom ikke får muligheten til å opparbeide seg den arbeidserfaringen de trenger er et samfunnsproblem.

Et bærekraftig samfunn må evne å få unge voksne inn i arbeidslivet. Et viktig steg for å klare det er å gi dem arbeidserfaring som ungdom.

For oss i McDonald’s er motivasjon viktigere enn erfaring. Og vi er veldig stolte av at mange har McDonald’s som første rad på CV-en sin. Størsteparten av våre ansatte er unge mennesker, og vi har god erfaring med å tørre å satse på de som ikke har arbeidserfaring. Vi er opptatt av hvem de er, ikke hva de kan. Det de skal kunne i jobben sin skal vi lære dem.

Og unge evner ofte å tilpasse seg nye rutiner raskt og de fleste er genuint opptatte av å gjøre en god jobb, nettopp fordi de har fått en fot innenfor yrkeslivet. De som trives blir ofte værende lenge, og stiger i gradene internt i bedriften.

Jeg tror det er flere bedrifter som har mulighet til å skape flere arbeidsplasser, og som kan være med å gi ungdom og unge voksne en svært verdifull start på arbeidslivet. Det er vårt felles ansvar å gi ungdommen en sjanse.