Gyproc er blant de mange bedriftene som fra nyttår har fått en million-regning fra regjeringen i fom av en CO2-avgift de tidligere var unntatt fra. Arbeiderpartiet foreslo at myndighetene i stedet gikk i dialog med bedriftene for å få til avtaler om reduksjon i CO2-utslippene. Det hadde gitt tid til omstilling og midler til nødvendige investeringer. Men regjeringspartiene sto på sitt. Nå er mange arbeidsplasser truet. For Gyproc betyr avgiften av omtrent hele overskuddet spises opp

Dette gjelder utslipp knyttet til industrielle prosesser som kjemisk reduksjon, elektrolyse, mineralogisk og metallurgisk industri, hvor utslippene er for små til at bedriften kommer inn under kvoteordningen for CO2-utslipp. Kvoteordningen ville kostet bare halvparten av den CO2-avgiften de nå får.

Vi hadde møte med Gyproc på Stortinget onsdag (8.1.). Utfordringen er at vedtaket er gjort i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Men det er en åpning, Finansdepartementet kan gi unntak på visse vilkår. Jeg vil oppfordre finansministeren til å bruke den muligheten til å innvilge søknaden fra Gyproc. Det er mulig, om det er politisk vilje.