NAV-saken: Et varsku for rettsstaten

Av

Ved siden av ødelagte menneskeliv, rammer NAV-skandalen folkets tillit til samfunnsinstitusjonene, skriver Gunnar Bodahl-Johansen denne lørdagen.