I slutten av august 2019 – før kommunevalget, lanserte Fredrikstad Senterparti noe som vi synes var en god idé. Ikke visste vi den gang hvor fremtidsrettet og aktuelt dette skulle bli. Vi har fått vår hverdag snudd opp ned i løpet av noen få uker. Vår matproduksjon er truet, import av korn, frukt og bær er truet, og vi må i større grad tenke over vår egen selvberging.

I mellomtiden har det heldigvis skjedd mye med Gudebergjordet. 2/3 deler av det 320 daa store jordet er ført tilbake til planstatus LNF (landbruk, natur og friluftsliv). Hele arealet eies av Fredrikstad kommune som leier bort jorda til en lokal bonde.

I løpet av inneværende år skal samtlige leiekontrakter reforhandles. Det er derfor naturlig at kommunen nå avsetter et mindre areal, for eksempel 25 daa til parseller som byens befolkning kan leie av kommunen.

Dette må selvfølgelig administreres på en god måte fra kommunens side. Det krever ressurser, men vi er sikre på at dette kan la seg gjennomføre.

Vi synes dette er spennende tanker i en tid hvor vi må tenke nytt. Vi håper dette kan la seg realisere allerede i 2021. Tenk å høste sine egne grønnsaker på «Byens marker». Slik det alltid ble gjort.

Les også

Kommunens utleie av matjord – skal alt være økologisk dyrket?