Gå til sidens hovedinnhold

Gudeberg/Råkollen: Nå må vi lytte til innbyggerne!

Høyre ønsker å gå for en løsning hvor man ser på prosjektet på Gudeberg på nytt og imøtekommer ønskene og innspillene fra lokalsamfunnet.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den årelange prosessen rundt byggingen av ny skole på Gudeberg har nå munnet ut i en anbefaling fra kommunedirektøren om å bygge en skole som ikke tar hensyn til lokalmiljøet. Høyre vil støtte et alternativ som gir rom for å se på hele saken på nytt. Selv om dette vil forsinke prosessen mener jeg det er det riktige å gjøre når kommunens administrasjon ignorerer innbyggernes ønsker.

Utvalgsleders innstilling begrunnes i en skolebruksplan som ikke tok høyde for det reelle elevtallet, og som heller ikke tar innover seg lokale aktørers innsigelser og vilje. Skolebruksplanen er utdatert og viser feil prognoser. Området har sterkere befolkningsvekst enn antatt, og med nye tall er det behov for å se på planene på nytt.

Det heter seg at i innstillingen «at man bare i noe grad kan ta hensyn til de uttalelsene som har kommet inn ved høring og offentlig ettersyn», men den harde realitet er vel at man ikke i noen grad har kommet lokalsamfunnet i møte. Fredrikstads politikere bør ikke være bekjent av å overkjøre lokaldemokratiet på en slik måte.

Høyre vil ha en ny prosess for å ivareta innbyggernes og elevenes behov og ønsker, både ved Råkollen og ved Gudeberg. I en sak som denne er tid av stor viktighet, men det er enda viktigere å opprette et godt og bærekraftig tilbud for elever, lærere og lokalsamfunn.

Prosessen har kostet dyrt og saksgangen har blitt forsinket av det lokale engasjementet rundt saken, helt uten at dette har gitt utslag i resultatet. Det virker som om kommunen synes det er viktigere å bygge enn at bygget passer formålet. En for dårlig prosess gir et for dårlig resultat.

At et prosjekt er forsinket og fordyret, er ikke gode argumenter for å gjennomføre. La oss se på saken på nytt og gi miljøene ved Gudeberg og Råkollen en skole som bedre passer dem og deres ønsker.

Kommentarer til denne saken