Fredrikstad Arbeiderparti er opptatt av at vi skal ha orden i kommuneøkonomien samtidig som vi gir gode tjenester til folka som bor her. Den siste tida har Fredrikstad Høyre prøvd å male et bilde av at flertallet i bystyret er handlingslammet og ikke tar ansvar for økonomien og at det meste i Fredrikstad er galt.

Høyres ordførerkandidat Arne Sekkelsten har stått i spissen for det virkelighetsbildet. Jeg tror ikke innbyggerne og de over 7.000 ansatte i Fredrikstad kommune kjenner seg helt igjen i de beskrivelsene.

La meg forsøke å belyse det litt.

Vi har et ansvar for hvordan det går med kommuneøkonomien i Fredrikstad. 10 av de 11 siste åra har kommunen gått med overskudd, etter den mindre heldige H/Frp-perioden 2008-10. Den nylig publiserte KS-undersøkelsen om alle landets kommuner, viser at vi leverer god kvalitet i tjenestene, men at vi har store utfordringer med økonomien. Dette er kjent, og derav #bærekraft 25.

Flere har prøvd å ta billige politiske poeng ved å si at vi ikke har styrt og skyver ansvaret over på administrasjonen, samtidig som de ikke selv tar stilling til de store sakene. Fredrikstad Høyre har påstått at de tiltakene som kom i bærekraftsaken vi behandlet før sommeren, stort sett er ting administrasjonen kunne, og burde, iverksatt selv.

Det er selvfølgelig en fin unnskyldning når man ikke ønsker å ta stilling til vanskelige saker. Da vi fikk rapporten med alle innsparingstiltakene, satte vi oss ned med alle samarbeidspartiene og gjorde et grundig arbeid rundt hva vi ønsker å gjennomføre av tiltak, og hva vi ønsker å beholde og omstille.

Vi valgte å prioritere barn og unge, frivillighet og forebyggende tiltak. Å holde orden i kommuneøkonomien dreier seg om mer enn å bare fjerne tiltak. Det handler om at vi må drive de gode tjenestene våre på en enda bedre måte.

Hvis vi hadde gått inn for å kutte i alle de forebyggende tjenestene som kommunedirektøren foreslo, ville vi stått med en enda større regning lengre ned i løypa, både menneskelig og økonomisk. Det ville Fredrikstad Høyre tillate kommunedirektøren å gjøre, men vi tok grep og sørget for at det ikke skjedde. Det er styringsdyktighet.

Det er en ærlig sak at vi er uenige i mye, men Høyre kan vel ikke både mene at problemene i kommunen skyldes at vi ikke er styringsdyktige og overlater alt til administrasjonen – og samtidig mene at alt er vår skyld. I hvert fall ikke når det de selv gjør i det største innsparingsprosjektet til kommunen er å strekke hendene i været og si «Det får dere bestemme!» til administrasjonen.

Høyre må gjerne mene at det er dårlig arbeid fra administrasjonen og at prosessen skulle vært annerledes, men uavhengig av hva Fredrikstad Høyre gjør (eller ikke gjør) må vi forholde oss til de sakene som legges fram. Der velger vi å være på ballen og gjøre jobben, mens Høyre er opptatt med å kritisere oss for det.

Det er også verdt å minne om at prosessen var godt forankret med alle gruppelederne, så det er betimelig å spørre om Sekkelsten er like misfornøyd med Truls Velgaard som han er med oss og administrasjonen?

Sekkelsten nevnte også i debatten at det ikke er tiltakene som ble lagt frem i bærekraftrapporten som monner for å «få kommunen ut av sumpen». Hvis Arne Sekkelsten og Fredrikstad Høyre mener at å drifte for om lag 400 millioner kroner mindre årlig fra 2025 ikke monner, så får det stå for deres regning.

Hva som er Sekkelsten og Høyre sin løsning og hvor de vil kutte, får vi ikke gode svar på. Men det vi vet er at de vil kutte i inntektene til kommunen ved å utfase eiendomsskatten. Det vi sitter igjen med fra Høyres budsjetter og løfter over mange år, er regnestykker som ikke går opp.

Vi skal fortsette å ta jobben hver dag for å omstille i kommunen og skape en mer bærekraftig økonomi. Våre bestillinger til kommunedirektøren, som skal utføre, er klare. Det skal rapporteres jevnlig slik at vi politisk kan komme inn og ta tak enda tidligere. Vi må jobbe sammen og finne gode løsninger som er til det beste for byen vår, og vi inviterer selvfølgelig Høyre til å være med på den viktige jobben!

Les også

Nå bedriver Fredrikstad Høyre bare klaging og politisk sutring

Les også

Spørsmål til Fredrikstad Høyre: Hva skal kuttes? Hva skal privatiseres?