Gå til sidens hovedinnhold

Grunnskolen i Fredrikstad bør være mobilfri

Artikkelen er over 2 år gammel

Høyre-politiker Jorulf Elias Laabak ber i oppvekstutvalget neste uke om at det til høsten skal jobbes for en mobilfri grunnskole i Fredrikstad, også i friminuttene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et forbud mot bruk av mobiltelefon i skoletiden bør derfor være hovedregel både av pedagogiske og miljømessige hensyn.

Digital kompetanse er viktig, derfor kan det for eksempel være bra å bruke mobil og nettbrett i skolen når det er en del av undervisningen. Forskning viser at digital teknologi som mobiltelefoner kan ha god læringseffekt i undervisningen. Det er også mange gode lærere som har faglige mål for mobilbruken og bruker mobilen til å styrke elevenes læring og digitale kompetanse, det er positivt. Dette stiller dog store krav til lærerens kompetanse, klasseledelse, tydelige regler for bruk og til elevenes oppførsel.

Den teknologiske utviklingen er i all hovedsak positiv og gir oss muligheter, men byr også på noen utfordringer. Mange lærere opplever at elevene blir distrahert av å ha mobilen tilgjengelig, og at dette går ut over undervisning, konsentrasjon og læringsutbytte. Mange mener også at bruk av mobil i friminuttene går ut over sosialt samvær, miljø og felles aktiviteter for elevene. En del lærere opplever hvert skoleår en evig kamp og motstand når de prøver å begrense mobilbruken til elevene. Men det bør være klart at det er læreren og ikke elevene som skal styre mobilbruken i klasserommet.

Den kommunale forskriften om ordensreglement for grunnskolen i Fredrikstad tillater bruk av mobile bærbare enheter som for eksempel smart-telefoner, nettbrett og bærbare PC-er i undervisningstiden etter godkjenning av lærer. Det vil si at det er opp til hver enkelt skole å bestemme om de skal ha mobilfrie friminutt. Noen skoler er mobilfrie i Fredrikstad, læreren kan tillate mobilen som et pedagogisk hjelpemiddel i undervisningen, men ellers har man en mobilfri skole hele skoledagen. Dette er bra, alle elever bør ha en slik mobilfri skolehverdag i Fredrikstadskolen.

Opplæringsloven krever at skolen har nulltoleranse når det gjelder mobbing. Når vi vet at digital mobbing er økende, at mobiltelefonen blir brukt til mobbing og utfrysing av enkeltelever, samt passiviserer elevene i friminuttene, kan en mobilfri skole være et middel for å bedre det psykososiale miljøet på skolen. I stedet for å være sosiale ansikt til ansikt og drive med aktiviteter, sitter for mange barn og stirrer stivt inn i en skjerm. Med en mobilfri skolehverdag vil trolig de fleste elever oppleve et bedre og mer inkluderende sosialt miljø i friminuttene. Erfaringer fra skoler som har praktisert mobilfri skolehverdag over tid, viser nettopp at elevene opplever et bedre skolemiljø.

En undersøkelse gjennomført av Sentio for Klassekampen viser at 74 prosent av befolkningen støtter et «mobilforbud» i skolen. I en kartlegging NRK gjorde blant over tusen norske rektorer, svarte over fire av fem at de allerede har et helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner på skolen. Særlig trekker rektorene frem positive effekter på både elevenes atferd og læringsvilkår. Forskning fra London School of Economics viser dessuten at det er de svakeste elevene som taper mest på bruk av mobiltelefon i skolen. Skal vi løfte og styrke mulighetene for de svakere elevene, er et forbud mot mobiltelefon følgelig meget fornuftig.

Undersøkelser viser altså at en mobilfri skolehverdag har positiv effekt på både læringsresultater og skolemiljøet. I oppvekstutvalgets neste møte, vil derfor undertegnede fremme en interpellasjon som ber Rådmannen sikre at alle skoler fra høsten 2019 går i dialog med lærere, elever og foreldre for å klargjøre retningslinjer og ordensreglement som legger til rette for en mobilfri skolehverdag, også i friminuttene. Sammen bør man kunne komme frem til gode og praktiske løsninger som er enkelt å administrere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.