Grottefesten i Oslo og den religiøse høytidsfeiringen i Skjeberg har flere likhetstrekk enn du tror

Begge var ulovlige. Begge brøt smittevernregler. Begge har satt liv i fare. Begge var uvettige og vil påføre samfunnet enorme kostnader.