Fredrikstad kommune bør bli landets mest åpne og transparente kommune. Derfor må vi gripe sjansen nå og få opprettet et åpenhetsregister, også kjent som lobbyregister.

Lokaldemokratiet og innbyggerne er tjent med å vite hvilke selskaper eller hvilke grupperinger som kontakter folkevalgte for å påvirke en sak. Det er en helt legitim virksomhet, men den bør ikke være skjult. Derfor burde det egentlig vært en selvfølge at vi allerede hadde et slikt lobbyregister.

Enkeltpersoner som tar kontakt med en folkevalgt, ofte i ombudsrollen, skal ikke registreres. Det er viktig for å ivareta enkeltinnbyggeres personvern. Men det er noe annet enn når firmaer, grupperinger eller organisasjoner tar kontakt med ønske om påvirkning.

Venstre har kjempet for dette i flere år i Fredrikstad, og foreslått det i bystyret. Dessverre har det blitt nedstemt av flertallet.Men vi må ikke legge bort dette forslaget. Som rapporten som er bestilt av KS nå viser, anbefales norske kommuner å innføre et slikt register.

Svært ofte er snakk om store penger, enten i utbyggingsprosjekter eller omregulering av arealer i forbindelse med kommuneplan og reguleringsplaner. Det er da i allmennhetens interesse at det er kjent hvem som ønsker å påvirke politiske beslutninger i lokalpolitikken i denne typen saker?

For å sitere redaktør Jon Jacobsen, som forbilledlig viser begrunnelsen for å innføre åpenhetsregister i sin kommentar, har nå Fredrikstad «en enestående mulighet til å vise vei i Kommune-Norge for enda mer åpenhet og korrupsjonsforebygging». Det må da bare være bra.

Venstre har ikke tenkt å gi oss i denne saken. Vi mener Fredrikstad kommune absolutt må innføre et åpenhetsregister, nå!