Den enorme veksten i dagligvarehandelen i de norske grensestrøkene mens grensen har vært stengt, levner ingen tvil: Grensehandelen er enorm og har store konsekvenser for norsk handel og mat- og drikkevareindustri.

Hansa-Borg, Askim Frukt og Bærpresseri og Brynild er bare tre av mange bedrifter som ønsker velkommen en reduksjon i avgifter på grensehandelsutsatte varer. Dette er viktig for å sikre arbeidsplasser i handel-, og mat- og drikkenæringene. Vi støtter forslaget om å fjerne avgiften på sjokolade- og sukkervarer, avgiften på alkoholfrie drikkevarer og avgiften på emballasje. Siden alkohol og tobakk lokker folk til å handle i Sverige, er det gunstig dersom disse avgiftene tilpasses svensk nivå.

I 2020 har koronautbruddet og de stengte grensene gitt oss en unik innsikt i hvordan mat- og drikkenæringens omsetning, verdiskaping og sysselsetting hadde vært dersom det var likeverdige rammevilkår for produksjon og salg av mat og drikke i Norge og Sverige.

Godteri og brus blir ikke sunnere av at folk kjøper dem på svensk side av grensen. Det er derfor positivt når det i forhandlingene om statsbudsjettet foreslås tiltak for å redusere den ødeleggende grensehandelen. Avgiftskuttene som foreslås er målrettede og vil være effektive for å få redusert de store varevolumene som selges på svensk side av grensen og som bidrar til enorme tap av verdiskaping og arbeidsplasser.

Beregninger som NHO har utført, anslår at dersom avgiftene på sjokolade og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiftene på alkohol og tobakk halveres, vil dette føre til 3000 nye sysselsatte i næringsmiddelindustrien og 4800 nye sysselsatte i detaljhandelen.

Den årlige grensehandelen økte med 5,7 milliarder kroner, fra 10,3 milliarder kroner i 2009 til 16 milliarder i 2019. Det tilsvarer 44 millioner kroner pr. dag i 2019. Hele 77 prosent av grensehandelen skjedde fra de tidligere fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland.

Reduseres ikke avgiftene, velger regjeringen i realiteten å gi bort både arbeidsplasser, avgiftsinntekter og verdiskaping til Sverige.