Ifølge Johannesen var det hans parhest, sportslig koordinator i klubben, Joar Dahle som tok opp ballen. Eller rettere sagt tok initiativet til en relansering av magasinet som for noen ti år siden var en nyttig informasjonskanal for Gresvik IF.

Alle skal trives

– Vi kommer fra den største bydelen og da synes vi det er viktig å informere innbyggerne om hva som rører seg i idrettslaget vårt. Gresvik IF drives i dag sunt og godt etter mottoet «Klubben der alle skal trives». Vi ivaretar bredden, men det skal også være plass til de som ønsker å bli gode. I dette magasinet ønsker vi å speile alle sider ved klubben, sier Johannessen.

Mange bidragsytere

Gresvik IF har i dag i underkant av 1000 medlemmer fordelt på fotball, håndball, barneidrett og sykkel. Om fem år feirer de sitt 100-årsjubileum. Johannessen skryter av den store dugnadsånden det har vært for å gå kunne gi ut Gressvikingen på et 80 siders glanset papir. Blant dem som blir trukket frem som viktige bidragsytere er den tidligere keeperen Frode Hansen, men også mange andre har stått på for at de skal komme i mål.

Egen distribusjon

– Hvordan får dere distribuert magasinet?

– Det er VB Media med Kristian Høgh Gjellestad og Gressvik-gutten Kristian Eriksensom har stått for den grafiske designen, men det er selve distribusjonen som normalt sett koster mest. Vi vil holde en dugnad gjennom hele klubben, hvor målet er at flest mulig skal bidra til å få spredd magasinet rundt i postkassene i nærmiljøet, sier Johannessen.

– Har dere planer om flere utgivelser?

– Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger til nå. Gjennom PDF-filer det mulig å lese Gressvikingen på nettet, så hvordan det blir utgitt i fremtiden har vi ikke tatt stillingen til. I utgangspunktet er dette et null-prosjekt, men muligens kan responsen gjøre at vi tiltrekker oss enda flere annonsører som ser viktigheten av å støtte det lokale idrettslaget.