Grensehandelen stabil for første gang siden 2016

I en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, er grensehandeltallene for 2019 sammenfattet. Den viser en stabilisering i pengesummene nordmenn bruker i utlandet i forhold til i fjor.