Graves før storbygget ved Værstebrua reiser seg

Bygget skal stå ferdig i juni neste år, og Råde Graveservice har startet grunnarbeidene og spuntingen på tomta.