Tirsdag 19. mars feires den internasjonale sosialarbeiderdagen over hele verden. I Norge organiseres sosialarbeidere i profesjons- og fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO). FO Østfold ved Hovedtillitsvalgt i Fredrikstad, Ole Martin Kolberg, vil med dette benytte denne anledning til å gratulere alle sosialarbeidere med dagen.

Barnevernspedagoger, vernepleiere, sosionomer og velferdsvitere gjør hver dag en uunnværlig innsats for mennesker som har behov for hjelp i større eller mindre grad. Sosiale problemer er alles ansvar og det angår alle, mener FO. Norge er et godt land å bo i, men vi har fortsatt langt igjen når det gjelder å ta vare på hverandre uansett sosiale forhold.

Det er kanskje ikke like kjent for alle hva de ulike profesjonene gjør for samfunnet vårt og for de mange ganger minst ressurssterke i vårt fellesskap. Den norske velferdsstaten er avhengig av disse yrkesutøvernes profesjonelle innsats for å kunne levere de tjenestene vi alle er avhengige av. Barnevernspedagogens utrøttelige profesjonelle innsats for barn og unge, er avgjørende for å skape suksesshistorier for barn med vanskelige utgangspunkt i livet. Vernepleiererens unike blanding av helsefagkompetanse og sosialfagkompetanse åpner daglig dører for mennesker som har de samme rettighetene som alle oss andre. Sosionomens tydelige samfunnsmandat gir unike muligheter for å motarbeide sosial utstøting og uverdige livsvilkår. Velferdsviterens spesialkompetanse i arbeidsinkludering og hvordan det å tilpasse arbeidshverdagen til arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne eller sykdom og bistå mennesker i alle livssituasjoner til å skaffe eller beholde arbeid, gir hver dag umistelige bidrag til enkeltmennesket.

Uten gode hjelpere stopper Norge, FO oppfordrer alle til å finne en sosialarbeider og gi en oppmuntring til, de trenger å bli satt pris på. Sosialarbeidere! Dagen er deres,gratulerer!