Gratis buss på permanent basis er et tema som står meg nært. Jeg tror det er noe som ville blitt en suksesshistorie for oss i Fredrikstad på samme linje som gratis ferge har vært de siste seks årene.

Med tanke på den suksessen vi ser med gratis ferge (passasjertallet har økt fra ca. 375.000 i 2012 til 1,4 millioner i 2018) så synes jeg det er rart at ikke flere aktivt har tatt til orde for å se på hva vi kan gjøre med bussen. Hvis man sammenligner med byfergene, så ser man at gratis buss ville kunne føre til en sterk økning i antall reisende, noe som igjen ville ført til at man kunne ha hyppigere avganger (på grunn av økt bruk) og også flere direktebusser som ville kortet ned reisetiden for veldig mange av oss.

Det å få flere reisende over på buss vil også føre til mye mindre kø, noe som er veldig godt nytt for nyttekjøretøyene i byen vår og til de som er helt avhengige av å bruke bilen. Det vil også bli mindre behov for veiutbygging og vedlikehold enn det er i dag.
Hvis vi får busstilbudet opp på et slikt nivå at man kan stole på at man rekker jobb/skole innenfor en fornuftig tid, så skal man heller ikke se bort ifra at en stor andel familier vil kvitte seg med bil nr. to, og dermed gjøre store besparelser i privatøkonomien.

Den lokale forurensingen vil gå ned. Statens vegvesen gjorde i 2003 undersøkelser i Bergen og fant ut at årlige helseutgifter grunnet luftforurensing (i Bergen) var på 200 millioner kroner. Dette er 16 år siden ... Nå sier jeg ikke at Bergen og Fredrikstad er like,
men i mangel av tilsvarende Fredrikstad-tall bruker jeg dette som eksempel. Det er for meg et tydelig tegn på at det å forbedre miljøet er noe som kanskje kan dekke inn kostnaden ved gratis buss alene.

I en rapport fra 2016 fremhever IEA (International Energy Agency) det samme. De fremhever at en økning i investeringer for bedre luft vil utgjøre en stor forskjell. «Det vil betale seg selv i form av mindre helseutgifter», skriver de.

I høst skal Fredrikstad kommune tilby gratis buss i tre måneder. Jeg applauderer dette initiativet, men jeg synes det er viktig å påpeke at effekten vil bli enda bedre med en permanent ordning. Da vil passasjerene i større grad inkludere bussen i hverdagen. Vaner tar tid og snu, og jeg tror permanente løsninger er den eneste måten man kan snu trenden vi ser i dag hvor bilen brukes til så å si alt.

Gratis ferge har vært en eventyrhistorie for Fredrikstad, nå er det på tide å se på neste steg: Gratis buss!