Martin Alfsen og hans populære gospelsangere står for mye av musikken i denne felleskirkelige gudstjenesten. Men det blir også fellessang med Sven-Bertil Taubes udødelige «Så länge skutan kan gå», og kjente og kjære salmer som «Amazing Grace» og «Kum ba yah». Gudstjenesten starter kl. 10.00.

Dagens predikant er selveste biskop Atle Sommerfeldt. Han skal tale både på norsk og engelsk av hensyn til alle turistene som besøker Fredrikstad under skutefestivalen. Gudstjenesten blir naturligvis etterfulgt av trivelig kirkekaffe!

Bryggegudstjenesten går for seg på en overbygget scene. Det blir satt frem stoler og krakker nok, slik at alle som ønsker det kan få sitte.

Gudstjenesten vil bli holdt ute – uansett vær. Kollekten går til Kirkens Bymisjon, som sammen med Fredrikstad kristne råd arrangerer gudstjenesten.