Utsatte lønnsforhandlinger med streik og det hele nærmer seg en avslutning. Fagforeningene sa klart fra at man ikke ville godta nedgang i lønn. Ett slagord i den forbindelse synes jeg var godt: En lønn å leve av.

Men nedgang i lønn har flere hundre tusen pensjonister opplevd år etter år! Jeg har tillatt meg å terpe på dette siden pensjonsreformen ble vedtatt i Stortinget i 2011. Pensjonistforeningene forlanger at Stortinget skal behandle våre krav, og det har jeg intet imot. Men – glem det!

Det er jo Stortinget som i sin tid fattet det famøse vedtaket om underregulering med 0,75.

Politikerne sier i stedet for å drøfte vår situasjon at også pensjonistene må bidra til fellesskapet (et flott utsagn fra våre tillitsvalgte). Det er opplest og vedtatt av alle partiene der inne, med unntak av Frp. Her er altså de fleste partier like dårlige når det gjelder behandlingen av de eldre generasjonene. Hundretusener har virkelig ytet sitt til fellesskapet gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Les også

Et nytt lønnsoppgjør på gang, kan gammel urettferdighet ryddes bort?

La oss minne hverandre om at grunnlaget for det elendige vedtaket ble fremforhandlet med Ap i regjering, så det er ingen vits i å skylde på den sittende regjering for dagens situasjon. Stortinget har hatt mange år på seg til å endre på vedtaket jeg kritiserer. Nei, folkens, her er det ikke mye håp om hjelp.

La meg avslutningsvis gjenta fra tidligere skriverier at jeg ble meget skuffet da vedtaket om underregulering ble fattet. Representantene bevilget seg nemlig samtidig de flotteste pensjoner etter egne regler. Noen underregulering ble aldri vedtatt for dem, nemlig.

Kan vårt håp om en endring ligge i et nytt storting i 2021 med nye mennesker?

Les også

Hvorfor skal ikke vi pensjonister få ta del i lønnsutviklingen på lik linje med andre?