Da Bent Høie tiltrådte som helseminister etter stortingsvalget i 2013, lovte han at det skulle satses på rus og psykiatri. Løftet innebar at satsingen innen rus og psykiatri skulle øke mer (prosentuelt) hvert år enn somatikken og det skulle satses mer på langtidsbehandling av unge rusavhengige. De løftene har helseministeren holdt! Det er faktisk ganske bemerkelsesverdig at vi nå har hatt en helseminister, på den uriasposten som helsedepartementet er, i snart seks år med så få skraper i lakken som er blitt Bent Høie til del.

Det betyr ikke at det ikke finnes både store utfordringer og mørke skyer i vårt helsevesen. Mange er de som sliter med rusavhengighet og fortsatt trenger hjelp. Mange trenger langtidsbehandling og tilbudet innen TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) er under press. Ønsket om kort behandlingstid og raske resultater preger en del av debatten. Andre vil gjerne legalisere flere rusmidler og begynne med heroinassistert behandling innenfor LAR-systemet. Det siste er vi i behandlingsapparatet lite glad for, men det finnes flere sider ved saken.

Noen hevder at langtidsbehandling er gammeldags og gått ut på dato, men dette er feil!

Etter at Stiftelsen Phoenix fikk ny avtale med Helse Sør-Øst om 26 behandlingsplasser på Haga, er vi tilbake på det gode sporet hvor vi igjen hjelper rusavhengige. Noen hevder at langtidsbehandling er gammeldags og gått ut på dato, men dette er feil! Det å tro at en person som har ruset seg i mange år skal greie seg å holde seg rusfri bare ved hjelp av et kort avgiftningsopphold etterfulgt av poliklinisk behandling/oppfølging, er i beste fall naivt. Vi vet av lang erfaring at psykososialt forandringsarbeid tar tid!

Pakkeforløp til rusavhengige er et riktig grep. I denne forbindelse er det all grunn til å ønske regjeringens pakkeforløp for rusavhengige etter mal av pakkeforløp for kreft velkommen! Det er avgjørende at den rusavhengige tilbys hjelp når motivasjonen er der, slik Bent Høie forslår.

Han foreslår også at det innføres en kunnskapsbasert ruspolitikk der de tiltakene som faktisk fungerer blir prioritert og at myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk endres fra straff til hjelp, behandling og oppfølging. Dette innebærer ikke legalisering av narkotika. Politiet skal fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, noe som er bra! Nødvendig er det at bevilgningen til rusforskning på ulike typer forebyggende og behandlende tiltak som er rettet mot rusfrihet økes.

Phoenix Haga er i gang igjen på fjerde året og behandlingssituasjonen er god. Vi har få avbrudd og gode resultater på Haga. Det som imidlertid bekymrer oss, og neppe er i tråd med regjeringens intensjon, er at det fortsatt tar for lang tid for en motivert rusavhengig person å få rettighetsvurdering til TSB langtidsbehandling!

Det er fortsatt mange som trenger vår hjelp og ikke får det i tide!

Les også

Fritt behandlingsvalg er viktigst for pasientene