Vi kan gjøre mye mer for å bedre folkehelsen på Hvaler, men hvilke ambisjoner bør vi ha?

På Hvaler lever vi i fantastisk omgivelser, hvor naturen og havet er og bør være balsam for kropp og sjel. Men vi vet at dette ikke er godt nok alene for å være frisk fysisk og psykisk. I Østfold er statistikken nedslående når det kommer til sykdom, og Hvaler er intet unntak. Som listekandidat i Hvaler styrbord vil jeg slå et slag for folkehelsen, og vi må starte med de minste, vår neste generasjon, den viktigste! Dette arbeidet må vi ta på alvor, og vi må se hva vi kan gjøre slik at vi kan bidra til at innbyggerne på Hvaler er sterke i kropp og sinn! Dette er også vår nye visjon for Huser Gårdsbarnehage, og som jeg mener kan overføres til hele Hvaler!

Å være sterk i kropp og sinn høres helt strålende ut, og tenk hvilket samfunn det ville vært om alle på Hvaler hadde vært sterk i kropp og sinn, 365 dager i året. Veien ditt er nok lang, men vi må ha ambisjoner, og vi må legge til rette for at skal klare å nå ett mål og en visjon. Dette må ikke bare være ord, men vi må vise handling!

God helse og livskvalitet er en forutsetning for barns utvikling, læring og mestring. Barnehagen er en viktig arena for å støtte og styrke foresatte og samfunnet i arbeidet med å bygge god helse hos barn. Det helsefremmede arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, godt læringsutbytte og til å gi barna et godt grunnlag for videre skolegang, samt både barndom, ungdomstid og som voksen!

Å fremme livskvalitet i folkehelsearbeidet, gjelder i høyeste grad for barna på Hvaler, men kanskje vi kan tenke de samme tankene for resten av Hvaler-folket. Tiltak som retter seg mot positive påvirkningsfaktorer som opplevelse av glede, mestring og mening, og som styrker kompetansen er viktig i folkehelsearbeidet. Viktigheten av et positivt selvbilde, vennskap og trivsel er enormt viktig. For å fremme psykisk helse skal de voksne ha en anerkjennende væremåte, og det samme må gjelde oss som samfunn.

Vi må møte hverandre med åpenhet, varme og omsorg. Vi må tørre å bry oss om hverandre, og vi må ha et system som fanger opp, og som har kompetanse til å være der, både for barn, ungdom, voksne og eldre. På Hvaler ligger alt til rette for å etablere gode helsevaner og for å oppleve glede i bevegelse. På vakre stier, eller ved eller på vannet, på unike øyer, i idrettsmiljøet, ja muligheten er mange.

Fra Hvaler styrbord jobbes det med å etablere treningsfasiliteter for voksne, enkelt sagt, treningsapparater ute i vår frie natur, som også vil kunne bidra på en positiv måte for folkehelsen på Hvaler. Som sagt vil jeg slå et slag for folkehelsen hos de minste barn, og gode vaner og et positivt selvbilde kan ha alt og i etter hvert som barna blir eldre, fra barn til ungdom, og fra ungdom til voksen.

En god folkehelse kan blant annet stimuleres gjennom:

■ Etablere flere og gode møteplasser for ungdom, voksne og eldre, på Hvaler.

■ Legge til rette for fysisk aktivitet både i barnehage, skole og på arbeidsplass, på Hvaler.

■ Gode, sunne måltider i barnehagen, skole/SFO og eldresenter hver dag, på Hvaler.

■ En fantastisk skole, på Hvaler.

■ Kvalitetsbarnehager, privat og kommunale, på Hvaler.

■ Gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med fagfelt og tjenester for barn, ungdom og voksne, på Hvaler.

■ Aktivitetsparker på alle øyene, på Hvaler.

■ Gang- og sykkelvei på hele Hvaler.

■ Frihet til å velge, på Hvaler.

Selvsagt kan ikke alt ansvar legges over på en kommune, men hver og enkelt må jo også gjøre sin del. Men sammen, og med gode løsninger og fornuftig politisk styring har jeg troen på at vi alle sammen kan bli STERK i kropp og sinn! Det vil Hvaler Styrbord jobbe for!