Hvor utgangspunktet er galest,

blir tidt resultatet originalest.

Sa Peer Gynt når Fanden ikke beregnet sitt publikum.

Østfold Internasjonale Teater har ventet lenge på å få vise seg frem for publikum. Og de har beregnet sitt publikum godt. Takk til alle som bidro til å realisere «The Ephemeral Theatre» på Stortorvet i Fredrikstad med Olivier Grossete i spissen.

Som det eneste teatret i Norge har Østfold Internasjonale Teater spesialisert seg på kunst i det offentlige rom hvor man kombinerer elementer fra teater, performance, visuell og digital kunst. Og hvor målet er å se kunstneriske prosesser i sammenheng med den økonomiske, politiske og sosiale virkeligheten i samfunnet. Slik vil de holde seg høyaktuelle og til enhver tid stå sentralt i samfunnsdebatten. Hva mer kan vi forlange av et levende teater i dag?

Å være seg selv – eller ikke være seg selv – se det er spørsmålet.

Teaterlandskapet i Norge har aldri hatt et slikt teater. Og mange mener og vil mene mye om hva et ekte teater skal drive med. Fylkeskommunen vår vil at alle skal ha tilgang til kunst og kultur av høy kvalitet. Kulturen skal være mangfoldig, omfatte et bredt spekter av stemmer og uttrykk, og nå folk der de er. Og dette teatret har gjort nettopp det – de har finni seg sjæl – på gater og torg sammen med folk flest.

Folk flest i flokk har en tendens til å være seg selv nok. Godt at vi blir utfordret på dette!

Der Dovregubben ville at Peer Gynt skulle være seg selv nok, – i trollenes flokk, – der håper vi Østfold Internasjonale Teater ikke begrenser seg.

I Henrik Ibsens verden – og sett fra Italia der han satt og skrev – var trollene et bilde på datidens nordmenn. I dag har vi sett at en grenseløs og ungdommelig småtrolleflokk har bygget vår egen Dovregubbens Hall. Eller kanskje var det heller Soria Moria slott.

Når natten faller på kan vi drømme oss inn i det utrolige bildet av dette flyktige teatret.

Ett døgn etter at pappteateret ble reist på Stortorvet, skulle det rives igjen.

Kanskje noen vil tenke at det er en tilsnikelse å kalle dette for Drømmenes teater – vi er tross alt i en gammel fotballby.

Østfold Internasjonale teater har opparbeidet seg en solid posisjon allerede før pandemien; – som et internasjonalt anerkjent teater som har lyktes med å være lokalt relevant fordi de blant annet er så gode på aktivt å involvere publikum i sine produksjoner. Og teatret fikk to HEDDA-priser i 2019 rett før pandemien. Så dette lover godt!

Vi har ventet lenge nå på at trollet skal komme ut i teaterlyset og sprekke og eksplodere i innovative og utfordrende kunstopplevelser.

Utgangspunktet videre nå er slett ikke så galt, men det som kommer vil garantert være originalt. Jeg kjenner at jeg gleder meg grenseløst til det som vil komme fra vårt nye teater.

Gratulerer med åpningen under kulturnatt på lørdag.

Gratulerer med nytt teater!