Gladnyhet til 52 bedrifter i koronarammede næringer – se hvem som kan få penger