Gå til sidens hovedinnhold

Glad en løsning for grensependlere nå kommer på plass

«I sin ytterste konsekvens bidrar disse arbeidstakerne til å sikre nordmenns arbeidsplasser, da bedriftene er avhengig av disse arbeidstakerne for å sikre vekst og verdiskaping.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag, torsdag, vedtar et samlet storting, bortsett fra Frp, forslag fra regjeringen om endringer i folketrygdloven. Hensikten er å sikre kompensasjon til arbeidstagere som er rammet av innreiserestriksjoner. Prosessen har tatt noe tid. Det handler om at regjeringen har hatt en tett dialog med partene i arbeidslivet for å finne en god løsning. Videre har de vært opptatt av å finne en løsning som raskt kan implementeres uten ytterligere forsinkelser i systemene i Nav og at løsningen måtte ligge innenfor EØS-avtalen.

For å begrense spredningen av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, innførte regjeringen nødvendige innstramninger i innreise til Norge fra 29. januar 2021. Dette førte til at mange arbeidstakere som bor i utlandet, men jobber i Norge, ikke har kunnet reise på jobb. Dette er arbeidstakere som har opptjente rettigheter i Norge gjennom å bidra til norsk økonomi og sørger for nødvendig arbeidskraft til norsk næringsliv.

I sin ytterste konsekvens bidrar disse arbeidstakerne til å sikre nordmenns arbeidsplasser, da bedriftene er avhengig av disse arbeidstakerne for å sikre vekst og verdiskaping. Det er altså riktig og viktig å sikre lønnskompensasjon til grensependlere som gjennom sitt arbeid faktisk har opparbeidede rettigheter i Norge, og jeg er glad for at denne nå er på plass.

Bedrifter i Østfold som har arbeidstakere som bor i Sverige, trenger disse for å opprettholde egen produksjon. Deres arbeidskraft bidrar til å trygge arbeidsplassene til de andre ansatte i bedriften. Denne produksjonen er kanskje avhengig av innkjøp av varer og tjenester lokalt i Østfold, og bidrar dermed til å sikre andre lokale arbeidsplasser i Østfold. Norske bedrifter er del av et integrert økosystem av varer og tjenester, som er avhengig av hverandre for å fungere. Men når staten tvinges til å gripe inn i dette økosystemet for å redde liv og hindre smittespredning gjennom grensestenging, så griper man også inn i forutsetningen for dette og bedriftenes sjanse til å overleve.

Grenseområdene fungerer som et felles arbeidsmarked, og myndighetene i Norden har nettopp lagt til rette for mobilitet av arbeidskraft siden 1954. I avtalen fra den gang framhever de nordiske regjeringene blant annet at det er en grunnleggende rettighet for de nordiske borgerne fritt å ta arbeid og bosette seg i et annet nordisk land. Dette ble ytterligere styrket gjennom EØS-avtalen, som beholdt den særnordiske ordningen med at nordiske borgerne fortsatt kan bosette seg og arbeide i et annet nordisk land uten oppholds- og arbeidstillatelse. Etter hvert har man også inkludert sosiale rettigheter for arbeidstakerne.

Frp er som vanlig mer interessert i å sette grupper og interesser mot hverandre i stedet for å se hvor avhengige vi er av hverandre. Å stemme mot denne ordningen er å stemme mot næringslivet i Østfold som er avhengig av å beholde sine arbeidstakere. Å ivareta grensependlere som jobber i Norge er ikke bare å investere i norske bedrifters fremtidige konkurranseevne, men også å investere i regionen grensependlerne pendler til.

Kommentarer til denne saken