Gjorde endringer til siste slutt – nå er ny varslerordning på plass

Etter til dels sterk misnøye blant politikere, kom Nina Tangnæs Grønvold med flere forslag til endringer. Et enstemmig bystyre sa til sist ja til den nye varslerordningen.