Siden 2013 og regjeringsskiftet har boligprisene i snitt steget med 35 prosent i Norge. I 2019 hadde en enslig førstegangskjøper i Fredrikstad kun råd til 17 prosent av de boligene som var til salgs. Vi i Fagforbundet Fredrikstad får stadig henvendelser hvor huslån er tema..

Så å si alle politiske partier har boligpolitikk på programmet, men det er kun de rødgrønne som bruker begrep som sosial boligpolitikk osv. Markedsbegrepene hører ofte til den andre siden, men fellesnevneren er at dette er utenfor deres kontroll – det er markedet som styrer. Noe som i og for seg er riktig. Men de kan levere premisser og føringer.

Politikerne unnskylder ofte den svake boligpolitikken med at de ikke har flere verktøy i verktøykassa. Det er ikke helt sant. Det som mangler er politisk vilje til å bruke de virkemidlene som faktisk finnes - et verktøy for de rødgrønne i Fredrikstad kommune heter Isegran Eiendom.

Sitat fra hjemmesidene til Isegran Eiendom; «Samfunnsansvar - Isegran Eiendom fokuserer på at byutviklingen skal være til glede for alle. Byen vår skal være tilrettelagt for alle typer mennesker».

Og hvis man leser uttalelsen til direktør Arild Mortensen i FB; «– Det betyr at tomtene kan bli dyre og kun for de pengesterke? – Det kan det bli, ja. Det er litt av konseptet med Isegran, vi skal hente ut verdipotensialet i porteføljen vår og levere utbytte til kommunen og fellesskapet. De som betaler mest får tilslag.»

Fagforbundet var imot at kommunen skulle opprette et eget eiendomsselskap. Vi husker diskusjonen! Selskapet skulle sørge for at utbyttet skulle gå til fellesskapet og sikre velferdstjenestene, da må det vises med handling og åpenhet. Kommunale aksjeselskap uten innsynsrett for byens innbyggere klinger ikke godt hos fagbevegelsen og det burde klinge desto mindre hos byens politikere.

Når vi leser eiendomsselskapets mål og visjoner og vi minner om at selskapet er hundre prosent kommunalt eid, bør politikerne bruke et av verktøyene i verktøykassa sørge for at det utvikles tomter og boliger slik at ungdommen og førstegangskjøpere kan komme inn i boligmarkedet. Den muligheten ligger der..

Hvis det offentlige skal forvalte innenfor et område som markedskreftene rår, så må det være tydelig hva som skal være mandatet, og det skal ikke være nødvendig å be om innsyn. Det er ikke alltid profitt er til det beste for kommunen, kanskje for kapitalen og markedet, men ikke for en sosial boligpolitikk som treffer godt slik at alle faktisk har råd til å eie egen bolig. Isegran er pr i dag et selskap som er med på å drive boligprisene til værs..

Fagforbundet er klar over at å reversere boligpolitikken må gjøres på flere nivåer i Stortinget.

Kommunestyret bør vedta et nytt boligpolitisk prosjekt med tydeligere fokus på boliger for alle, bolig er velferd.

Fagforbundet Fredrikstad fronter sosial boligpolitikk. I år er det valg og vi skal minne partene på vårt budskap.

Les også

Vi bygger ikke for mange boliger. Problemet er at færre kan eie