Våre barn og ungdommer er forskjellige. Alle barn og ungdommer bør likevel ha de aller beste forutsetninger for å kunne lykkes med læring og utdanning. Dette er et grunnprinsipp i Venstres skolepolitikk. Selv om mye er bra i Fredrikstad-skolen, med dyktige lærere og øvrige fagpersoner, som gjør en kjempeinnsats hver dag, kan det gjøres forbedringer på strukturelt nivå.

Læreren må først og fremst få være lærer. Skolehverdagen er krevende, og lærere må få drive med undervisning og pedagogikk. Derfor ønsker vi flere faggrupper inn i skolen, i større stillinger enn i dag. Vi tenker da særlig på helsesykepleiere, skolepsykologer og sosiallærere. Kompetansen deres er viktig i den moderne skolen, de frigjør tid for læreren, og gir hjelp og støtte til barn, foreldre og foresatte når skoletilværelsen eller livet forøvrig blir vanskelig.

Mange barn og unge har sin arbeidsdag i gamle og slitne skolebygg eller brakkerigger, flere steder med et inneklima som ikke holder mål. Altfor mange barn og unge sliter med å henge med i skoleløpet, enten fordi de faller utenfor sosialt, eller at de ikke henger med i undervisningen. Her vil politisk vilje og prioriteringer utgjøre en stor forskjell. At barn og unge ikke gis de aller beste forutsetninger for å lykkes, kan vi ikke sitte å se på.

Helt konkret mener vi at vi kan forbedre forutsetningene til den enkelte ved å være mer fleksible og muliggjøre tilpassede overganger mellom barnehagen og skolen, og mellom ungdomsskolen og videregående utdanning. For de fleste barn funger det ordinære skoleløpet fint, men det passer ikke for alle. Noen trenger mer tid, andre trenger ekstra utfordringer for å føle at de lykkes. Vi har derfor noen konkrete mål for Fredrikstad-skolen.

■ Fleksibel skolestart. Ikke alle er modne for skolen når samfunnet har satt grensen. Andre er klare tidligere. Dette er individuelle forskjeller som skolen bør kunne ta høyde for. Foreldre, i samarbeid med barnehage og skole, må kunne foreta et slikt valg. Dette vil være fleksibilitet til barnas beste.

■Mulighet for et 11. skoleår. Ikke alle 16-åringer føler seg heller klare til å gå rett over i videregående. Derfor ønsker vi å gi tilbud om et ekstra år, med ekstra faglig oppfølging og fordypning. Dette er prøvd ut med hell i Drammen, og vi mener at det skal være en mulighet for Fredrikstad-ungdom også.

■Samarbeid grunnskole og videregående. Noen elever trenger ekstra utfordringer, også faglige. Det må bli lettere å kunne ta fag, og følge undervisning på videregående nivå, for ungdomsskoleelever som ønsker det. Det krever tettere samarbeid mellom forvaltningsnivåene for å få til, men det vil kunne gi ekstra faglige utfordringer for elevere som har behov for det.

Barn og ungdommer utgjør fremtiden vår, og de fortjener den alle beste skolen og undervisningen vi kan gi. Derfor må vi ta tydelige politiske grep, og vi må tørre å tenke nytt. Vi må våge å prioritere skole og undervisning høyere enn i dag. Det vil vi i Venstre.