Snart får vi et nytt budsjettforslag fra rådmannen i Hvaler kommune. Det er å håpe at administrasjonen skjønner hvilken økonomisk situasjon verden befinner seg i, slik at man kan stoppe en stadig økning av utgifter man ikke har råd til. Det kan påregnes i Hvaler som i andre kommuner en avvikling av selskaper, konkurser og arbeidstagere som permitteres eller mister jobben.

Den store overraskelsen vil komme når regnskapene for 2022 gjøres opp. Hvaler vil ikke være noe unntak i denne situasjon.

Privatøkonomien til folk flest vil og forblir meget stram, og for svært mange vil regningene ende hos inkassoselskaper. Tenk bare hva strømregningen vil bli denne vinteren for de fleste, og spesielt hytteeiere, folk har allerede fått føle på alvoret. For hytteeiere vil strømregningen flerdobles. I tillegg kommer økte renter og en prisvekst på nesten alt.

Spørsmålet blir om ikke flere må selge hytter og hus. Man vil fort kunne oppleve et prisfall på eiendommer i kommunen.

Dagens regjering har valgt å ikke støtte opp for hytteeiere, men i stedet valgt å flå hytteeierne med enorme regninger når staten selv soper inn milliarder av kroner. Det er noe vi kanskje må forvente siden det er den «vanlige mannens tur». I en typisk feriekommune som Hvaler vil svært mange stenge sine hytter når de ikke får noen hjelp med strømutgiftene. Dette er helt vanlige mennesker.

Om det skulle være noe positivt med dette er at det blir svært stille på Hvaler, men det kan også bli for stille.

Varehandelen kan komme til å merke en betydelig reduksjon i handelen. Vareutvalget for oss som er igjen vil bli lite spennende. Som en konsekvens av nedgang vil skatteinntektene til kommunen bli redusert. Kjøpmannen har heller ikke behov for så mange ansatte og flere flyttes over på Nav. Alle bedrifter vi har i Hvaler kommune vil neppe overleve om verdenssituasjonen og økonomien ikke snur.

De som mener å forstå seg på situasjonen spår en nedgangsperiode på 5–10 år. Det vil bety et fattigere Hvaler.

For noen dager siden leste vi i Fredriksstad Blad hvor Hvaler Hytteforneing ved leder Mona Flemmen varslet kommunen «hadde det ikke vært for oss som bruker hytta, så hadde det ikke vært noe Hvaler». Noe vi er helt enig i. Omsetning av tjenester og handel ville vært langt lavere uten denne gruppen.

Administrasjonen har varslet politikere at man må forvente et betydelig underskudd for inneværende år, om ikke spesielt store ekstraordinære skatteinntekter kommer inn i slutten av året.

Hus og hytte eiendommer skal retakseres i Hvaler (ikke næringseiendommer). Man må regne med økt eiendomsskatt. Nå spøkes det til og med at promillesatsen skal øke fra 4 til 7 promille. Noe som betyr at kommuner uten økonomisk styring vil benytte seg av denne løsning. Dessverre en dyster fremtid for hus og hytteeiere. De som er leietagere, vil kunne få økt husleie.

Dersom dumping av mudder i Hvalerskjærgården blir en realitet nå eller i fremtiden vil eiendomsverdiene og Hvalers renomme svekkes og kommunen kan fort bli mindre attraktiv.

Glem heller ikke de kommunale avgifter som blir økt som en følge at det foretas store og dyre investeringer og at rentene for selvkost lånene blir kanskje tredoblet. Selvkostlånene utgjør cirka 50 prosent av Hvalers totale gjeld på 826 millioner kroner. Med selvkost menes lån som skal betales av innbyggerne i form av skatter, avgifter og gebyrer.

Hvaler kommune har allerede gitt beskjed om at kommunale avgifter, skatter og gebyrer skal økes. Hvaler kommune er allerede den dyreste kommunen å bo i, muligens på grunn av svak økonomisk styring igjennom mange år.

De rike rømmer landet på grunn av skattesystemet i Norge, spesielt formuesskatten. Det er tydelig at dagens regjering ikke har skjønt hva som er den rette økonomiske tilpasning. Det er ikke som enkelte vil si «De får bare rømme lande, tenker jeg». Jeg tenker noe annet!

Hvalers innbyggere kan vente i spenning på hvor dyrt det vil bli å leve på Hvaler og hytteeierne kan vente i spenning på sin julepresang. I min fasit er det tre typer toppledere: Den som bygger opp, den som holder og den som rasjonaliserer.

Det er nettopp den siste kategori vi nå trenger.