Hvorfor engasjerer ikke Fredrikstad-politikken flere? Ved det siste kommunevalget i 2015 stemte bare halvparten av oss. Virker politikken uinteressant, eller har vi etablert et system som er så uoversiktlig, at det synes håpløst å engasjere seg? Hva er det som gjør at saker og prosesser i kommunen vår ikke får flere av oss til å gå til valgurnene?

Dette er en sak som opptar oss. Det bør berøre alle våre politiske kollegaer også, og alle som bryr seg om et godt folkestyrt lokalsamfunn. Lokalpolitikk må ikke bli redusert til en liten klubb, bestående bare av noen få karrièrepolitikere, og små men sterke og eksklusive interessegrupper og lobbyister. Da har vi tapt.

Lokalpolitikk er viktig, mener vi. Det dreier seg om livene vi lever i hverdagen. Lokalpolitikk handler om alt fra bussruter, bevaring av gamle trehus i sentrum, til massiv utbygging av byen. Lokalpolitikk handler om å få folk i jobb, nedleggelse av sykehjem eller sammenslåing av skolen i nærmiljøet. Alt dette, og mye mer, er saker som diskuteres i Fredrikstad for tiden, og som burde engasjere.

Når halvparten av oss ikke deltar i valg, eller de politiske partiene blir redusert til små foreninger, så reduseres det mandatet.

Hvem er det egentlig som beveger Fredrikstad? Vi politikere er valgt til å representere alle innbyggere. Vi har, som dere, ulike syn på saker og ting. Derfor er politikere innvalgt fra forskjellige politiske partier, men litt ulike syn på hvordan Fredrikstad skal utvikle seg. Mandatet er allikevel å styre kommunen til det beste for alle. Men vi spør oss om det er slik situasjonen egentlig er? Når halvparten av oss ikke deltar i valg, eller de politiske partiene blir redusert til små foreninger, så reduseres det mandatet. Det gir rom for at noen få gis stor makt og myndighet, under dekke av å representere alle. Sterke enkeltgrupper eller lobbyister kan få stor innflytelse over beslutninger som tas. Svært mye myndighet er overlatt til en administrasjon, som ikke er valgt av innbyggerne. Da er det enda viktigere med folkelig engasjement, og god folkevalgt styring. Det er demokratiets viktigste prinsipp.

Styringen av Fredrikstad-samfunnet må derfor diskuteres mye mer. Vi må ha mer åpenhet rundt prosesser, hvordan beslutninger påvirkes, og til slutt blir tatt. Er det egentlig politikerne eller administrasjonen som bestemmer? Hvilke lobbygrupper er det egentlig som beveger politikerne til å fatte de endelige beslutningene? Dette er veldig viktige spørsmål, ikke minst i det halvåret som står foran oss. For i september er det valg igjen. Hvis vi får igang denne diskusjonen, tror vi også vi øker innsikten om kommunen og lokaldemokratiet. I en tid da demokratiets prinsipper og folkestyret er under press mange steder i verden, må vi begynne lokalt i vårt eget folkestyre.

Vi oppfordrer derfor alle våre politiske kollegaer, byråkrater, aviser og media, og alle dere engasjerte medborgere rundt om i Fredrikstad-samfunnet, til å åpne debatten, gi innsikt og skape engasjement for lokaldemokratiet vårt. For det trenger vi.