Totalt 75 millioner kroner skal fordeles på de hardest rammede kommunene og fylkeskommunene under koronapandemien.

Se oversikt over hvilke kommuner som får penger nederst i saken.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse stedene får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fordelingen av hvilke kommuner og fylkeskommunene som får midler ble klar 15. august, etter at bevilgningen på 75 millioner i revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget i juni.

Midlene kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

Flere barn og unge har under pandemien rapportert om ensomhet, mangel på sosialt og faglig fellesskap og dårligere psykisk helse.

Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet, skriver regjeringen.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at kommunene lytter til dem som er tettest på og ser behovene lokalt, og bruker sitt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak, sier Brenna.

Disse kommunene får tilskudd

Kommune Beløp

Oslo

12 226 221

Bergen

5 293 839

Trondheim

3 904 283

Bærum

2 847 964

Stavanger

2 939 971

Kristiansand

2 354 110

Asker

2 055 058

Drammen

1 993 236

Lillestrøm

1 886 440

Sandnes

1 874 075

Fredrikstad

1 552 840

Nordre Follo

1 392 222

Sandefjord

1 220 089

Sarpsborg

1 141 174

Tønsberg

1 075 714

Skien

1 033 287

Ullensaker

926 007

Lørenskog

919 461

Indre Østfold

896 792

Øygarden

881 519

Haugesund

719 325

Askøy

751 691

Sola

658 836

Lier

599 437

Nittedal

589 497

Bjørnafjorden

588 285

Halden

588 164

Eidsvoll

577 739

Hamar

552 040

Gjøvik

533 857

Holmestrand

498 703

Lindesnes

482 096

Nes

477 126

Time

476 398

Klepp

470 458

Kristiansund

449 608

Rælingen

441 608

Ås

440 638

Nesodden

431 183

Vestby

430 698

Elverum

412 878

Øvre Eiker

403 423

Fylkeskommuner

Beløp

Viken

2 821 379

Vestland

1 323 177

Oslo

1 226 072

Rogaland

1 133 038

Trøndelag

1 020 818

Vestfold og Telemark

949 524

Innlandet

829 643

Møre og Romsdal

629 151

Agder

720 528

Troms og Finnmark

526 938

Nordland

521 831