Gå til sidens hovedinnhold

Gårsdagens forretningsmodeller verken skaper eller beholder arbeidsplasser

«Det grønne skiftet er her og påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningslivet vårt. Det store spørsmålet er om arbeidslivet og næringslivet er klare for omstillingen.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ordføreren skriver i sitt innlegg 24. februar at det er «ved å omstille næringslivet at vi redder både klima og arbeidsplasser». Avisa løfter den 16. januar frem muligheten for «over 1.000 arbeidsplasser i utbyggingsfasen» i et CO2-fangstprosjekt. Samtidig som vi er enig i behovet for omstilling, vil vi argumentere for at det er den daglige utviklingen og driften som er viktig. Vi må derfor skape nye arbeidsplasser og gjøre dagens mer verdifulle!

Stadig yngre generasjoner, med større grønt engasjement, tar over ledelsen for strategi og innkjøp i bedrifter og offentlig forvaltning. For mange innebærer det nye måter å tenke på; fra tidligere å ha fokus på optimalisering av produkt, kostnader og tjenesteegenskaper til nå også ta hensyn til bedre ressurseffektivitet, bedre miljøfotavtrykk og sosial inkludering. Endringene går fort og den som ikke følger med i timen, taper.

EU vil i 2022 vedta nye regler for bærekraftig finansiering og beskatning og dette vil selvsagt påvirke bedriftenes muligheter. Miljøregnskap, sirkulær økonomi, bærekraftig innovasjon, grønne forretningsmodeller og livsløpsanalyser er bare noen nyord vi må gjøre oss kjent med. I dag bør enhver bedrift vite hvilke av FNs bærekraftsmål de påvirker og kunne vise hvordan de arbeider for å nå disse målene.

I omstillingsarbeidet er det viktig at bedriftene går gjennom forretningsmodellene sine og finner hvor de bør endres eller skiftes ut for å klare det grønne skiftet. Forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften skaper, leverer og fanger opp verdier, og har normalt et økonomisk fokus. I den omstilling vi nå er inne i, må vi bredde dette til også å omfatte miljø og sosiale forhold. Realiteten er at bærekraftsbegrepet til Brundtlandkommisjonen fra 1987 nå ligger til bunn i det grønne skiftet vi opplever i samfunnet og forretningslivet.

Høgskolen i Østfold omstiller seg selv samtidig som den bidrar til omstillingen i næringslivet. I EU-prosjektet Greenbizz samarbeider 60 oppstartsbedrifter og små og mellomstore bedrifter med lokale forskere fra Høgskolen i Østfold, sju doktorgradsstipendiater og forskere fra Aarhus og Chalmers universiteter i å gjøre bedriftene grønnere. Det er særlig fokus på å styrke de regionale bedriftenes andel av grønt energiforbruk og utvikle nye grønne forretningsmodeller som både skal forbedre bedriftenes klimaregnskap og se nye forretningsmuligheter. Høgskolen som regional aktør tar nå en tydelig posisjon i grønn retning.

Med oss har vi Fredrikstad Næringsforening, Fredrikstad kommune gjennom næringsfondet, Viken Teknologiklynge og Viken fylkeskommune. Med prosjektet får høyskolen lokalt tilgang til to doktorgradsstipendiater hvorav en skal arbeide med grønne forretningsmodeller og en med livsløpsanalyser. Samlet gir det oss både tilgang til ressurspersoner og ny kunnskap på feltet, samtidig som vi inkluderer livsløpsanalyse i utdanningen av våre studenter.

Det grønne skiftet er her og påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningslivet vårt. Det store spørsmålet er om arbeidslivet og næringslivet er klare for omstillingen. Bærekraft er blitt konkurransekraft!

Kommentarer til denne saken