Garderobe-mannen har meldt oppbud: – Vi ventet i det lengste på regjeringens redningspakke

På sine hjemmesider forteller Garderobe-Mannen at det jobbes med å få til videre drift. Garderobe-Mannen har rundt 22 butikker rundt i landet og 97 ansatte blir berørt.