Vi ser at det er mye ulike meninger og en del misnøye i vinden i forbindelse med omtakseringen av eiendomsskatten. I tillegg til dette er det noen misforståelser det kan være greit å rydde opp i, og oppklare litt rundt hva som skjer nå, og hva vi mener.

Ca. 250 av 350 norske kommuner er i dag avhengig av e-skatt for å kunne opprettholde en god drift av viktige tjenester innen skole og omsorg. Vi skulle gjerne klart oss uten denne inntekten, men historien viser at ingen partier i Fredrikstad har klart å lage et budsjett uten.

Eiendomsskatteloven sier at kommunene skal taksere alle eiendommer hvert tiende år. I Fredrikstad har vi ikke hatt en omtaksering siden 2005, og det har vært en høy utvikling i pris siden den gang. I budsjettet for 2020 satte vi av 20 millioner kroner til arbeidet med en omtaksering, som nå er klar. Det slår uheldig ut for noen, men samarbeidspartiene har vært opptatte av at eiendomsskatten skal ha en større sosial profil.

Bolig- og fritidseiendommer skal betale en skatt på 3,4 promille av den nye taksten etter reduksjon på 30 prosent og et bunnfradrag på én million kroner. Bunnfradraget er en fast sum som blir trukket fra taksten før skatten beregnes. Fredriksstad Blad var ute på mandag og meldte at rundt 11.000 boliger vil betale mindre i eiendomsskatt med ny takst.

For oss politikere har innledningen til debatten vært utfordrende, siden vi ikke har fått den oversikten vi har behov for etter at takstene ble sendt ut. Her burde det vært en smal sak å få regnet ut totalsummen av hva dette betyr i inntekter. Det er trolig klart senest torsdag.

Fra i dag 1. mars kan man lese takstskjemaet for eiendommen sin ved å gå inn på MinSide (DinSide) på kommunen sin nettside. Vi har fått med oss at flere mener at de har fått hus og hytter taksert helt feil. Mange har nok opplevd en helt reell økning i verdi på boligen sin, men det er helt sikkert også feil takster på noen eiendommer. Hvis det er tilfellet bør man sende inn en begrunnet klage til kommunen mellom 1. mars og 20. april. Det oppfordrer vi alle som mener de har fått feil takst til å gjøre.

Vi er tydelige på at kommunen ikke skal ta inn mer penger enn den summen som er budsjettert med. Vi skal ikke øke den totale skatten utover at en del nye boliger de siste årene gir et høyere grunnlag.

Vi skal få en gjennomgang av dette i formannskapet den 3. mars og vet forhåpentligvis mer om dette da.

Linja vi legger oss på er at hvis kommunen ligger an til å få inn mer penger på dette enn hva man har regnet med, så vil vi sette ned promillesatsen. Det garanterer vi.