Gå til sidens hovedinnhold

Gamlebyens plass i «Den lille verdensbyen» er avspist med noen generelle fraser

Artikkelen er over 2 år gammel

Gamlebyen Rotary klubb inviterer til debattmøte om bydelen og arealplanen: – Hvilken rolle og plass skal Gamlebyen ha i «Den lille verdensbyen»? Hvilke tanker og ideer har Fredrikstad kommune?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Fredrikstad er i rivende utvikling, det planlegges og bygges for milliarder i sentrum. Det skal bli tusenvis av nye boliger på Værste, ved Grønli, langs elven og i hele sentrumsområdet. Fredrikstad skal bli «Den lille verdensbyen».

I utkastet til ny arealplan er de tre tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og kollektivknutepunktet på Grønli angitt som viktige bærebjelker i byutviklingen. Både FMV-området og Grønli er behørig beskrevet, men Gamlebyen står det lite om. Som Fredrikstads historiske utgangspunkt og viktigste ikon er Gamlebyen avspist med noen generelle fraser som at man skal «bruke kulturminner og kulturmiljøer og Gamlebyens unike rolle som en ressurs i byutviklingen». Hvordan dette skal gjøres og hva dette innebærer står det lite om. Hvilken rolle og plass skal Gamlebyen ha i «Den lille verdensbyen»? Hvilke tanker og ideer har Fredrikstad kommune?

I Gamlebyen greier ikke kommunen en gang å håndheve de regler som gjelder, der er det tilsynelatende OK med julepynt til slutten av februar og gatebukker på kryss og tvers på fortauene.

Gamlebyen er så mye, og det er ulike forventninger til hva Gamlebyen skal være. Den er først og fremst et fredet/vernet kulturminne, landets eneste byfestning og et unikt byanlegg i norsk og nordisk sammenheng. Men Gamlebyen er også et attraktivt boområde, et næringsområde for et hundretalls virksomheter, byens viktigste turistattraksjon, et spennende rekreasjonsområde og unikt festivalområde. Ofte er det sammenfallende interesser og behov, men noen ganger har disse funksjoner og aktiviteter motstridende interesser. Og der sentrum har parkeringshus i utkanten for å fange opp bilene står det fortsatt tett med biler gatelangs i Gamlebyen. For hvor skal bilene parkere?

Dette er spørsmål som det ikke finnes svar på i den nye arealplanen som er lagt frem i disse dager.

Det er så lett å tenke at Gamlebyen har alltid ligget som den gjør, den forblir det samme og trenger ikke utvikle seg videre. Men den utvikler seg og endrer seg stadig, enten vi vil det eller ikke. Gamlebyen i dag er ikke det samme som for 20 år siden, og hvordan vil vi den skal være om ytterligere 15–20 år? Uten en strategisk idé, planer og regler vil Gamlebyen utvikle seg tilfeldig og ukontrollert, og vi risikerer at vi en dag ikke lenger har det historiske fastpunkt vi tar for gitt.

Les også

Reiselivssjefens bønn for historie, kultur og natur

Og allerede i dag har Gamlebyen sine utfordringer. Mens sentrum er i ferd med å bli bilfritt, er det stadig diskusjoner om trafikk og parkering i Gamlebyen. Og der sentrum har parkeringshus i utkanten for å fange opp bilene står det fortsatt tett med biler gatelangs i Gamlebyen. For hvor skal bilene parkere? Trenger vi et parkeringshus utenfor vollene, der det allerede er trangt om plassen?

I sentrum har en ved felles innsats fylt tomme lokaler og fått et helhetlig og gjennomført preg. I Gamlebyen greier ikke kommunen en gang å håndheve de regler som gjelder, der er det tilsynelatende OK med julepynt til slutten av februar og gatebukker på kryss og tvers på fortauene. Og kasernen på torvet står tom på tredje året. Her er det på tide at noen tar grep.

Og hvorfor har vi ikke greid å utnytte Gamlebyen bedre i markedsføring og profilering av Fredrikstad? Vi fikk et fantastisk løft etter ANNO-programmene, men etter det har det vært ganske stille.

Kanskje Gamlebyen først og fremst trenger en overordnet strategisk plan for utvikling og bruk i årene som kommer, der det tydelig kommer frem hva vi vil at Gamlebyen skal være, og for hvem.

Rotaryklubbene i Fredrikstad har utfordret Fredrikstad kommune og Forsvarsbygg på dette, og arrangerer et åpent møte den 13. mars i Tøihuset i Gamlebyen. Ordfører Jon-Ivar Nygård og avdelingsdirektør David Halvorsen fra Forsvarsbygg vil innlede om planer og tanker for Gamlebyen i tiden som kommer. Vi håper på en frisk meningsutveksling og gode ideer for hvordan Gamlebyen kan passe inn som en del av «den lille verdensbyen».

Les også

Arealplanen er ikke for oss. Den er til for sentrum og nærliggende tettsteder

Kommentarer til denne saken