H. M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja feiret sine 80-årsdager tidligere i år med en storslått feiring på Slottsplassen, men det er 4. juli som er fødselsdagen til Dronningen. I Norge er det 10 festninger som har saluttplikt, og som vil saluttere i dag. Fredrikstad festning er en av dem.

21 skudd

Forsvarsbygg skriver på sine nettsider at salutten er en æresbevisning som består av avfyring av et bestemt antall skudd med løskrutt fra kanoner fra orlogsskip eller festning.

For viktige begivenheter i det kongelige hus gis dobbel kongesalutt, som er to ganger 21 skudd. Ved dødsfall i det kongelige hus gis sørgesalutt med 21 skudd. Det er 5 sekunder mellom skuddene i vanlig salutt, 30 sekunder i sørgesalutt og 1 minutts opphold mellom skuddene i dobbel salutt.

Saluttens historie

Ordet salutt kommer fra latin og betyr hilsen eller æresbevisning, og tradisjonen har røtter tilbake til senmiddelalderen da skip skjøt med løskrutt når de nærmet seg havn eller passerte fremmede skip. Slik fortalte man at skipet hadde fredelige hensikter. Salutten ble besvart fra den eller de festningene som forsvarte de aktuelle havnene. Det var vanlig at datidens linjeskip hadde tre rader med sju kanoner på hver side. Antallet skudd skriver seg fra dette.

Feirer med kunststall

Dronningen mottok tidligere i år stallen på Slottet i gave fra Kongen. Den har tidligere vært brukt som garasje og lagringsplass, men den siste tiden har den blitt pusset opp. 4. juli åpner det som blir en arena for kunst- og kulturaktiviteter, med visning av norsk samtidsgrafikk som bærende element i det første driftsåret.

Det nye kulturtilbudet vil bære navnet Dronning Sonja Kunststall. Stallen er en del av Slottet som tidligere ikke har vært åpent for publikum.

Saluttering i Norge

Festninger med saluttplikt

Akershus festning - Oslo
Oscarsborg festning - Drøbak
Fredriksten festning - Halden 
Fredrikstad festning - Fredrikstad 
Kongsvinger festning - Kongsvinger
Fredriksvern ferft - Stavern 
Bergenhus festning - Bergen
Kristiansten Festning - Trondheim
Vardøhus Festning - Vardø
Karljohansvern - Horten

Datoer for ordinær saluttering
21. februar - Kongens fødselsdag
8. mai - Frigjøringsdagen
17. mai - Grunnslovsdagen
7. juni - Unionsoppløsningen
4. juli - Dronningens fødselsdag
20. juli - Kronprinsens fødselsdag
19. august - Kronprinsessens fødselsdag

Dersom salutteringsdagen er en hverdag salutteres det klokken 12.00. Det salutteres klokken 13.00 dersom salutteringsdagen er en søndag.