Jobber med å få på plass prosjektleder for Gamlebyen-plan

Etatssjef for miljø- og byutvikling Gunhild Bøgseth i Fredrikstad kommune ønsker innspill til forvaltningen av Gamlebyen velkommen.