Gå til sidens hovedinnhold

Gamlebyen må utvikles på Gamlebyens egne premisser

Artikkelen er over 2 år gammel

Publikum må nå følge årvåkent med det politiske miljøet. God forvaltning og fortsatt tydelig vern av Gamlebyen må sikres, skriver Høyre-politiker og styreleder i Foreningen Gamle Fredrikstad.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Som et svar
Dag Strømsæthers presise beskrivelse av situasjonen i Gamlebyen i Fredriksstad Blad 4.3 gjør etatsjefene for kultur, miljø- og byutvikling seg noen tanker om hvordan Gamlebyen kan organiseres i fremtiden. I den grad kronikken bærer preg av klare poenger er det spesielt to ting som fortjener et svar.

Det første er at noe av kritikken mot kommunen kan forklares med «manglende engasjement og vilje i flere miljøer» til å finne felles løsninger. Fredrikstad kommune kan ikke utvikle Gamlebyen alene, skriver de.

Det er sikkert riktig. Samtidig er det Fredrikstad kommunes gjentagende prosjektiver som stadig setter fokus på nettopp utvikling. Dette samtidig som man siden 2010 systematisk har flyttet ut kommunale virksomheter fra Gamlebyen. Dette samtidig som man har brukt syv år på å utarbeide en områdeplan for Gamlebyen, et arbeid vi hører på nytt skal igangsettes og få nytt liv. Hvor mange ganger har vi hørt dette? Fengselet har stått tomt i ni år. Fremdeles er man helt i startgropen for å finne ny bruk.

Strømsæther beskriver gatebukker på kryss og tvers og julepynt til slutten av februar. De kommunale bestemmelsene i Gamlebyen blir ikke håndhevet, til tross for at både KMBs representanter, teknisk drift og politisk ledelse er klar over situasjonen. Kommunen fremstår, når den ikke skriver kronikker, som fullstendig handlingslammet.

Det andre poenget som kan skimtes er at man nå mener tiden er moden for å skifte ut Gamlebyutvalget med noe nytt og fremtidsrettet. Utvalget har hatt en viktig funksjon for å sikre hensiktsmessig bevaring. Likefullt er tiden nå moden for å «rigge en ny plattform for samhandling.» Kulturminnet Gamlebyen kan ivaretas av fylkeskonservator og byantikvarisk rådgiver, eller byantikvaren som vi andre kaller ham. Uttalelsen bærer preg av kunnskapsløshet om hva problematikken i Gamlebyen består i.

Bevaring av et av Skandinavias største kulturminner krever oppmerksomhet fra flere fagfelt, og GU skal først og fremst sikre at denne oppmerksomheten er tilstede. Det handler ikke først og fremst om opplevelsesnæringen. Det handler om at grunnvannet ikke skal ødelegge pålene Gamlebyen er bygget på. Det handler om vannstanden i vollgravene. Det handler om brannsikring, og det handler om byggesaker. Ikke minst handler det om å kunne se kommunale representanter inn i øynene og spørre om ikke de snart skal ta fatt i problemstillingene som ligger der.

Foreningen Gamle Fredrikstad støtter fullt ut det arbeidet som fylkeskonservator og byantikvar gjør i Gamlebyen. Samtidig vet vi at de drukner i arbeid, og ikke har mulighet til å være overalt. Vi sitter på lang historikk og kunnskap om Gamlebyen, og det er uklokt å kutte ut et dialogutvalg der man kan hjelpe hverandre og sikre god forvaltning. I en eller annen form må dette forumet finnes, hvor også private og frivillige bevaringsinteresser er representert.

At Gamlebyen er godt bevart er resultatet av gårdeieres enorme innsats kombinert med en tydelig vernelinje i Gamlebyen, nedfelt i følgende prinsipp: Vern er det viktigste premisset for utvikling. Det betyr ikke at det ikke skal være yrende handelsliv eller godt turistbesøk. Det betyr at Gamlebyen må utvikles først og fremst på Gamlebyens egne premisser.

Kronikkens antydende formuleringer og mangel på egentlig retning er egnet til å skape tvil om det fremdeles er enighet omkring denne vernelinjen. At deler av teksten ble gjentatt ordrett av ordfører under Rotarys folkemøte om Gamlebyen 13. mars, er derfor urovekkende.

Publikum må nå følge årvåkent med det politiske miljøet. God forvaltning og fortsatt tydelig vern av Gamlebyen må sikres.

Kommentarer til denne saken